sesja 2019 3

Fot. Od lewej, na pierwszym planie: Teresa Rusnak, Wójt Gminy Raba Wyżna Andrzej Dziwisz, Sołtys Sołectwa Sieniawa Tadeusz Chlebek

RABA WYŻNA. W dniu 28 lutego pani Teresa Rusnak została uhonorowana za swoją działalność w obszarach społecznym, kulturalnym i edukacyjnym na rzecz gminy.

 Pani Teresa Rusnak urodziła się w Nowym Targu, obecnie mieszka w Sieniawie. Odniosła duże sukcesy jako pedagog tkactwa, wykształciwszy kilkuset adeptów sztuki tkackiej. Od lat niezmiennie jest popularyzatorką folkloru poprzez zachwycające kompozycje stworzone z wełny. W swojej pracowni w dalszym ciągu oddaje się tej pasji, organizuje warsztaty tkackie dla najmłodszych oraz aktywnie współpracuje z licznymi ośrodkami i organizacjami krzewiącymi kulturę w regionie, np. ze Stowarzyszeniem Oświatowym „Echo”. Działalność Stowarzyszenia zaowocowała powstaniem świetlic „Emaus” w Rabie Wyżnej i „Quo Vadis” w Sieniawie, gdzie młode pokolenie może uczestniczyć w zajęciach muzycznych, plastycznych, artystycznych, fotograficznych, sportowo-tanecznych i teatralnych. Dużą uwagę poświęca się rzetelnej formacji młodzieży na płaszczyznach patriotycznej, społecznej i religijnej.

Efekty pracy twórczej oraz charytatywnej pani Teresy znalazły uznanie zarówno wśród mieszkańców okolicy, jak i lokalnych władz. Sołtys wsi Sieniawa Tadeusz Chlebek w następujących słowach podsumowuje zasłużoną postać: - Pani Teresa Rusnak jest osobą oddaną w pracy dla dzieci i młodzieży. Udziela się na rzecz rozwoju wsi i gminy nie oczekując nic w zamian. Z własnej woli wychodzi z inicjatywą, by wspierać dzieci i młodzież, organizując spotkania tematyczne czy też korepetycje. Bierze czynny udział w pomoc osobom niepełnosprawnym i akcjach charytatywnych. Odkąd w styczniu 2011 roku zostałem wybrany na funkcję Sołtysa widzę jej trud i poświęcenie, stąd decyzja by wystąpić z wnioskiem do Urzędu Gminy. Chcieliśmy, jako społeczność, w ten sposób szczególnie docenić i uhonorować jej osobę.