55492881 2248475722091501 8206350641887444992 nNOWY TARG. 27 marca w auli Państwowej Szkoły Muzycznej goszczący na Podhalu Minister Jaki spotkał się z mieszkańcami regionu. W czasie spotkania były poruszane liczne zagadnienia z bieżącej polityki krajowej i zagranicznej oraz sprawy istotne dla Podhala i poszczególnych osób obecnych na spotkaniu. 

 Spotkanie rozpoczęło uroczyste powitanie Ministra przez władze samorządowe reprezentowane przez Starostę Powiatu Nowotarskiego Krzysztofa Fabera.Góralska kapela, brawa zebranych na sali, a także serdeczne powitania dzieci z Klikuszowej ubranych w tradycyjne góralskie stroje, poprzedziły wystąpienie Ministra.55875288 2126361887660853 8545377914076528640 n

Spotkanie miało związek z ubieganiem się przez Ministra Jakiego o mandat w Parlamencie Europejskim w zbliżających się wyborach. W związku z tym Minister przedstawił swoje poglądy oraz określił stanowisko, jakie będzie reprezentował, jeśli wyborcy obdarzą go zaufaniem.

Według złożonych deklaracji, Minister Jaki zamierza przywiązywać znaczną wagę do kwestii gospodarczych i światopoglądowych. Opowiada się przeciwko tzw. Europie dwóch prędkości, czyli przyznawaniu decyzyjności tym europejskim państwom, które są zamożniejsze. W związku z przewidywanym wzrostem cen po wprowadzeniu waluty Euro,  jest jej sceptykiem. Z ust polityka padła także deklaracja, że będzie stał na straży racjonalnego planowania budżetu europejskiego oraz suwerenności Polski, środkiem do zachowania której jest m.in. posiadanie narodowej waluty. W tym miejscu Minister przywołał przykład Litwinów, którzy po wprowadzeniu w swojej ojczyźnie Euro, ze względów ekonomicznych udają się na zakupy do Polski.55529789 278866446361988 7809999390386421760 n

W kwestiach światopoglądowych, Minister Jaki jest konserwatystą. Wyraża swój sprzeciw w związku z promocją i finansowaniem z pieniędzy podatników ideologii LGBT, forsowaną obecnie formą edukacji seksualnej wprowadzanej do szkół publicznych, a także aborcją eugeniczną. Popiera natomiast wartości chrześcijańskie, argumentując, że są one gwarantem prawdziwej i dobrze rozumianej wolności obywateli i narodu oraz warunkiem koniecznym zachowania polskiej tożsamości. Minister podkreślił, że jest zwolennikiem tolerancji, ale nie należy jej mylić z akceptacją.55680138 1007642702779734 8565800311770316800 n

W czasie wystąpienia, Minister Jaki, odnosząc się do różnych zagadnień, posługiwał się przykładami prawa unijnego, podkreślając, że aż 75% obowiązującego obecnie w Polsce prawa jest tworzone w Unii Europejskiej. Stąd też jego dążenia, by monitorować w większym stopniu, i w razie potrzeby korygować, prawodawstwo unijne, które miałoby szkodzić interesom polskiego społeczeństwa. Jak stwierdził, szczególnie ważne jest, by przywiązywać wagę do definicji, nazewnictwa, gdyż często to właśnie ono, choć z pozoru niegroźne, nadaje taki czy inny bieg rozwojowi spraw.