IMG 7882NOWY TARG. W godzinach porannych w czwartek 28 marca Minister Patryk Jaki po raz kolejny odwiedził stolicę Podhala. Tym razem spotkał się z kupcami oraz odwiedzającymi tradycyjny jarmark w Nowym Targu. Jego wizyta wzbudziła duże zainteresowanie wśród spotkanych osób. Podobnie jak wczoraj, Ministrowi towarzyszył poseł na Sejm RP Edward Siarka.

Istotnym aspektem wizyty Ministra Jakiego była rozmowa z reprezentacją kupców związanych z nowotarskim targiem. Poruszono kwestię opłaty targowej. Po naświetleniu problemu przez kupców, wywiązała się dyskusja, podczas której z obu stron padały liczne propozycje rozwiązania trudności kupców.

Pierwotnie Minister Jaki zaproponował podjęcie odpowiednich kroków przez zainteresowanych na etapie lokalnym, kładąc nacisk na współpracę między władzami miasta a kupcami. Formą takiej współpracy byłoby skierowanie obywatelskiego projektu uchwały do Rady Miasta. Reprezentacja kupców argumentowała, że wszelkie działania na skalę lokalną zostały już przez nich wyczerpane, lecz nie przyniosło to oczekiwanych zmian.

Kupcy podkreślali, że targ jest istotny, ponieważ stanowi największe miejsce pracy w regionie. Z każdym zaś pojedynczym handlującym jest związanych kolejnych około 20 miejsc pracy czy osób zależnych finansowo. Stąd ich determinacja, by ustabilizować sytuację i zagwarantować miejsca pracy.

Kupcy utrzymują, że nie walczą tylko o handel jako taki, ale bronią sektorów rzemiosła wszelakiego oraz wytwórstwa domowego. Nie wszyscy bowiem, jak mogłoby się wydawać, sprzedają na targu produkty sprowadzane z zagranicy.IMG 7883

Minister Jaki wysunął argument, że starania mające na celu uregulowanie kwestii opłaty targowej przez Parlament, może zostać odebrana jako próba zawężenia kompetencji władz samorządowych, stąd też to rozwiązanie mogłoby się spotkać z trudnościami. Podkreślił jednak, że istniejąca organizacja rynku w Polsce jest wadliwa, a taki stan rzeczy jest według niego spuścizną reformacji ustrojowej z lat 90. ubiegłego wieku.

Kupcy podkreślali, że nie dążą np. do zniesienia opłaty targowej, ale chcą zrównania ich pozycji z pozycją hipermarketów, które są w tym względzie faworyzowane. Tłumaczyli, że obecny stan prawny w Polsce jest negatywnym wyjątkiem w Europie. Stanowi on bowiem, w ich interpretacji, podwójne opodatkowanie. Określili go jako niekonstytucyjny i niezgodny z prawem Unii Europejskiej. Argumentowano też, że obecnie nie istnieje górny pułap opłaty targowej. To zaś stwarza zagrożenie wrogiego przejęcia biznesu poprzez konsekwentne podnoszenie opłaty.

Ministrowi Jakiemu przekazano dokumenty, które miałyby umożliwić mu wgląd w sprawę. Ponieważ kwestia nie jest związana z resortem Ministra Jakiego (Ministerstwo Sprawiedliwości), zadeklarował on, że poruszy ten temat z Ministrem Finansów. Na wynik konsultacji wszyscy zainteresowani muszą zatem poczekać.