IMG 7933SPYTKOWICE. Po przewidzianych spotkaniach w Nowym Targu, Minister Jaki zawitał do  położonej nieopodal miejscowości.

W Spytkowicach kandydat do Parlamentu Unii Europejskiej odbył rozmowę z Wójtem Ryszardem Papankiem oraz Przewodniczącym Rady Józefem Kościelniakiem. Przy spotkaniu z władzami samorządowymi omówiono po krótce dokonania lokalnej społeczności oraz najpilniejsze bieżące wyzwania Gminy Spytkowice.IMG 7932

Rozmowa dotyczyła wielu zagadnień, wśród których najważniejszymi były rozwój terenów wiejskich, zmniejszanie bezrobocia i emigracji w tychże, ale również oddolne inicjatywy charytatywne i społeczne, na polu których mieszkańcy Gminy Spytkowice odnieśli na przestrzeni ostatnich lat efekty, które Ministrowi Jakiemu szczególnie zaimponowały.