mostabialdun219„ZAKOPIANKA”. W związku z długim weekendem i prognozowanym zwiększeniem natężenia ruchu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o zmianach w organizacji ruchu, jakich mogą się spodziewać kierowcy przy moście, w Białym Dunajcu, na „zakopiance”.

Już piątek 26. kwietnia o godz. 17.00. zlikwidowany został ruch wahadłowy i dostępne są pasy jezdni w każdym kierunku. Tak pozostanie do godz. 7.30. w poniedziałek 29. kwietnia.

Od tego momentu do godz. 17.00 we wtorek 30. kwietnia trwały będą roboty i ruch odbywał się będzie wahadłowo z sygnalizacją świetlną.

Od wtorkowego popołudnia zlikwidowany zostanie ruch wahadłowy i wprowadzony będzie ponownie ruch dwoma pasami, czyli w każdą stronę bez przeszkód, do godz. 7.30 w czwartek 2. maja.

Wtedy bowiem kolejny raz zostanie wprowadzony ruch wahadłowy na czas prowadzenia prac, czyli do godz.17.00.

W czwartek 2. maja, od godz. 17.00, ruch wahadłowy zmieni się ponownie na ruch dwoma pasami, w każdą stronę, aż do godz. 7.30 6. maja. Ta godzina to moment ponownego wprowadzenia ruchu wahadłowego i wznowienia prac.

Zawężenie dotyczy odcinka od końca mostu (okolice zjazdu do sklepu „Żabka”) do granicy rozbudowy DK47 (od strony Zakopanego).

Ponowne wprowadzenie ruchu wahadłowego związane jest z robotami przy budowie kanalizacji deszczowej, chodników, zatoki autobusowej, muru oporowego oraz przy rozbudowie skrzyżowań i wzmacnianiu jezdni DK47.

Ruch wahadłowy będzie już obowiązywał do zakończenia wszystkich prac czyli do 15. czerwca br.

Prace, które jeszcze są wykonywane, wchodzą do zakresu większej inwestycji, jaką jest budowa mostu w Białym Dunajcu wraz z przebudową odcinka DK47. Obejmuje on także przebudowę istniejących dróg krzyżujących się z „zakopianką”,
budowę obiektu inżynierskiego, budowę mostu tymczasowego dwukierunkowego wraz z dojazdami na czas budowy nowego mostu,
rozbiórkę istniejącego mostu przez potok Biały Dunajec oraz rozbiórkę mostu na potoku Młynówka.

Do tego dochodzą jeszcze inne roboty: wykonanie murów oporowych na dojazdach od strony Krakowa w celu ubezpieczenia korpusu drogowego; budowa systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy; rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające; przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej (urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych, hydrologicznych i innych);

W zakresie prac są także: budowa oświetlenia drogowego, wykonanie zabezpieczenia antygraffiti, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, wreszcie wykonanie oznakowania drogi dk 47 i dróg związanych oraz wyposażenie tych dróg w urządzenia bezpieczeństwa ruchu, m.in. w bariery ochronne.

Krakowski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – jako inwestor – przypomina, że 13. kwietnia 2016 r. została podpisana umowa pomiędzy GDDKiA Oddziałem w Krakowie a Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym IMB-Podbeskidzie ze Skoczowa, na zaprojektowanie i budowę nowego mostu. W marcu 2018 r. rozpoczęła się budowa mostu tymczasowego, na który przełożono ruch, rozebrano stary most i przystąpiono do budowy nowego. 21. grudnia 2018 r. nowy most przeszedł pomyślnie próby obciążenia. Nazajutrz przejechali po nim pierwsi kierowcy.