potokolcz19ZAKOPANE. Kolejna inwestycja na „zakopiance”, jaką jest budowa mostu na potoku Olczyskim w Zakopanem, w ciągu drogi krajowej nr 47, rozpoczyna się od budowy mostu tymczasowego. Jak informuje krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w związku z tym nastąpi zmiana organizacji ruchu na DK47 w środę 15. maja o godz. 9.00.

Zmiana polegała będzie na lewostronnym zawężeniu jezdni (w kierunku Krakowa) na czas budowy mostu tymczasowego oraz drogi dojazdowej do niego. Ruch odbywał się będzie w dwóch kierunkach z ograniczeniem prędkości do 40 km/godz.

Przypomnijmy, że dwa lata temu podpisana została umowa na zaprojektowanie i budowę mostu na potoku Olczyskim w Zakopanem, na DK47, z Firmą Inżynieryjno-Budowlaną FIB TALAGA z Myślenic.

Zakres zadania objął:
- wykonanie opracowania dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami
- uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę

- sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji wykonawczej
- wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 

Projekt został przygotowany i 16. kwietnia br. uzyskano dla inwestycji ZRID (zgodę na realizację inwestycji drogowej). Koszt całkowity tej budowy wraz z nadzorem wyniesie ok. 2 mln zł.

Po zmianie organizacji ruchu wykonawca przystąpi do budowy mostu tymczasowego, którego ukończenie przewidywane jest w połowie czerwca. Po przełożeniu ruchu na most tymczasowy rozpocznie się rozbiórka starego mostu i budowa nowego mostu, która potrwa do końca listopada 2019 r.