20190520 111740RABA WYŻNA.Mistrzowie ortografii po raz czternasty zawitali do Szkoły Podstawowej im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Podsarniu, by walczyć o PIÓRO WÓJTA GMINY RABA WYŻNA.
20190520 112101Tekst XIV Gminnego Dyktanda pt. „Trzeba dumy powód mieć ...” skupiał się wokół postaci Stanisława Moniuszki - twórcy polskiej opery narodowej w związku z dwusetną rocznicą urodzin kompozytora. Dyktando tradycyjnie przygotowała pani dr Barbara Zgama. Uczestnicy ortograficznej rywalizacji po raz kolejny wykazali się nie tylko wspaniałymi umiejętnościami polonistycznymi, ale również znajomością życiorysu Stanisława Moniuszki i jego artystycznej spuścizny.20190520 111701

Zwycięzcą XIV Gminnego Dyktanda został Mateusz Kurańda z Rokicin Podhalańskich.
II miejsce zajęła Zuzanna Koszarek z Zespołu Szkół w Skawie, a trzecie Weronika Szklarz z Raby Wyżnej. Pan wójt Andrzej Dziwisz osobiście wręczył uczniom nagrody i dyplomy oraz podziękował pani dyrektor Danucie Siarce za coroczną organizację Gminnego Dyktanda.