P3440961NOWY TARG. Jeśli na organizowane przez miasto spotkanie w sprawie Odnawialnych Źródeł Energii przyszło do MOK-u grubo ponad 200 osób, to znaczy, że zainteresowanie mieszkańców tymi instalacjami było duże. Pewna część przybyłych w niedługim czasie jednak opuściła salę. Stało się tak, gdy konsultant i przedstawiciele magistratu nie pozostawili już wątpliwości, że w przewidzianym do realizacji na przyszły rok projekcie można uzyskać dotacje jeszcze tylko na pompy ciepła do grzania ciepłej wody, ewentualnie na instalacje solarne.

Zapisy do projektu pod hasłem „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasto Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”, dokonywane były bowiem w roku 2017. Ilość instalacji ujętych w tym potężnym małopolskim projekcie jest sumą zapotrzebowań na poszczególne typy ze wszystkich dziesięciu gmin. Każdy z zainteresowanych mieszkańców decydował, jaki system wybiera: solarny, fotowoltaiczny czy pompę ciepła.

Spotkanie prowadzone przez  konsultanta projektu, Bogusława Szpyta, wiceburmistrza Waldemara Wojtaszka oraz naczelnika wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Urzędu Miasta – Dariusza Jabconia, służyło głównie wezwaniu uczestników projektu, by sprawdzili czy figurują na liście i uaktualnili dokumentację.

P3380211

Czas na to – i na wpłacenie 2-tysięcznej zaliczki – burmistrz wyznaczył do 23 czerwca. Natomiast jeszcze w maju zapisanych odwiedzą inwentaryzatorzy z ramienia projektu, by sprawdzić warunki techniczne. Po tym czasie, na podstawie zweryfikowanej listy, miasto ogłosi przetarg wykonawczy. Czas realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego liczy się od 1. czerwca 2018 i upływa 31. grudnia 2020 roku.

Jeśli ktoś – bo padały takie pytania – jest zapisany na instalację solarną, a teraz chciałby raczej fotowoltaiczną, to uda mu się ta zamiana tylko pod warunkiem, że kto inny zrezygnuje z instalacji fotowoltaicznej o takiej samej mocy. Bilans mocy jest bowiem niewzruszalny.

P3440960

 Dla mieszkańców ważny jest również poziom dofinansowania w tym projekcie. Praktycznie licząc – po doliczeniu do partycypacji mieszkańca VAT-u i obowiązkowego ubezpieczenia – wyniesie on ok. 50 procent.  Ale dokładne kwoty pokaże dopiero przetarg.   

Od momentu, kiedy startował projekt, zainteresowanie fotowoltaiką wzrosło tak, że gdy pierwotna lista obejmowała 96 osób, tak teraz rezerwowa jest 166-punktowa. Czekający na liście rezerwowej mają szansę na dotację i instalację tylko wtedy, gdy z listy pierwotne ktoś wypadnie – z powodu rezygnacji lub technicznej niemożności zainstalowania systemu.

Miasto Nowy Targ przewiduje montaż:

- 269 szt. kolektorów słonecznych o łącznej mocy zainstalowanej 2,44 MW

- 225 szt. powietrznych pomp ciepła o łącznej mocy zainstalowanej 0,71 MW

- 96 szt. instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 0,32 MW

Formularze umów, które powinny być podpisane do 23. czerwca dostępne są w linku pod informacją zamieszczoną na stronie Urzędu Miasta. Istotne jest, by umowę podpisali wszyscy współwłaściciele nieruchomości. Do pobrania na stronie miasta są również wzory innych potrzebnych druków.

Wszelkie informacje i formalności – w pokoju nr 205 Urzędu Miasta, u Wojciecha Lorka.

Figurujący na liście mogli podczas spotkania, od konsultanta i przedstawicieli miasta, uzyskać odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania. Chcący się zapisać teraz byli natomiast niepocieszeni.

- Przy takich ograniczeniach to smog w mieście był i będzie… - stwierdził głośno jeden z przybyłych.

Ci, dla których nie ma już miejsca na liście projektu, mogą jednak liczyć na podłączenie do sieci MPC-u (pod warunkiem, że w danej ulicy przewidziana jest magistrala ciepłownicza i będzie to dla przedsiębiorstwa opłacalne), mogą też skorzystać z dotacji na wymianę pieców, a na ten cel 500 tys. zł zostało niedawno uchwałą Rady Miasta przesunięte z puli Budżetu Obywatelskiego. Dotacji wszakże nie uzyska już nikt, kto planowałby kocioł inny niż na gaz i pellet.   

Spotkanie w sprawie OZE

Fot. Anna Szopińska