IMG 20190528 WA0007 2Raba Wyżna. Raba Wyżna ze względu na swoje geograficznie położenie staje się coraz bardziej popularna wśród turystów, aby utrzymać ten trend władze gminy starają się o umożliwienie gościom atrakcyjnego sposobu spędzania czasu inwestując jednak w takie przedsięwzięcia, które równocześnie będą służyły mieszkańcom gminy.

Na terenie gminy  znajdują się siłownie plenerowe , a obecnie trwa budowa szlaku turystycznego przebiegającego wzdłuż dawnej granicy Polski, czyli  od Raby Wyżnej poprzez Spytkowice do Jabłonki.
Nowo powstający szlak turystyczny jest swoistym dopełnieniem istniejącej już ścieżki edukacyjnej Raba Wyżna-Bielanka.
 Powstający szlak będzie wielofunkcyjny , ponieważ  ta 7 km trasa będzie równoczesnie ścieżką spacerową , rowerową a  zimą także nartostradą. 

Powstanie nartostrady jest celowe ponieważ w pobliżu szlaku znajduje się górna stacja wyciągu narciarskiego w Spytkowicach.


W realizację inwestycji włączyły się Lasy Państwowe z projektem ścieżki edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, której zadaniem będzie informowanie o miejscowej , ciekawej często endemicznej  faunie i florze.

Całkowity koszt inwestycji to 3,5 mln złotych z czego 2 mln to planowana dotacja z Unii Europejskiej.
 Czas realizacji projektu przewidziano na dwa lata ,  aktualnie prace są mocno zaawansowane.

Warto podkreślić, że nowy szlak turystyczny przebiega  przez atrakcyjny teren z widokami na Gorce, Beskid Żywiecki oraz Beskid Wyspowy. Wszystko wskazuje na to , że Gmina Raba Wyżna staje się coraz bardziej atrakcyjna , także dzięki staraniom władz gminnych i będzie przyciągać,przez cały rok  turystów krajowych i zagranicznych.