2019 06 19 0327RABA WYŻNA. Dnia 19.06.2019 roku w Rabie Wyżnej , tak jak w tysiącach polskich szkół, zabrzmiał ostatni dzwonek dla absolwentów gimnazjum i pierwszego rocznika klas ósmych szkoły podstawowej. Gimnazjum ukończyło 120 osób, a szkołę podstawową 57. Gimnazjum w Rabie Wyżnej funkcjonowało przez 20 lat i w tym czasie ukończyło je 2500 absolwentów . Uczyło i wychowywało młodzież przez te lata 130 nauczycieli. Szkoła zatrudniała także 21 pracowników administracyjnych.
Uroczystość pożegnalna przebiegała w podniosłej atmosferze . Oprócz uczniów, nauczycieli i części lokalnej społeczności wzięli w niej udział Poseł Edward Siarka, Starosta Krzysztof Faber, Wójt Andrzej Dziwisz oraz  ks Proboszcz Antoni Zuziak. Były podziękowania i kwiaty dla nauczycieli oraz nagrody dla wyróżniających się świadectwami uczniów,były to książki i listy gratulacyjne. Nagrody wręczyła pani dyrektor Stanisława Smółka.Najważniejsze nagrody to  Statuetki Prymusa stanowiące najwyższe wyróżnienie dla tych uczniów , którzy w ciągu trzech lat osiągali najlepsze wyniki nauczania, taka samą nagrodę otrzymał również najlepszy sportowiec w szkole. Fundatorem nagród była Rada Rodziców.
 Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym odprawiona przez ks proboszcza Antoniego Zuziaka. Po czym 
 przed budynkiem gimnazjum młodzież wypuściła biało-żółte balony na znak szacunku dla patrona szkoły Jana Pawła II , skandując równocześnie "Chwała Ojcu Świętemu chwała, chwała".2019 06 19 0487
 
Kolejny ważny moment uroczystości, mający miejsce już w sali gimnastycznej szkoły, to przekazanie Sztandaru Gimnazjum." 28 grudnia 2001 r.  Uchwałą Rady Gminy w Rabie Wyżnej nadano Gimnazjum Nr 1 w Rabie Wyżnej imię Ojca Świętego Jana Pawła II oraz prawo do własnego sztandaru z wizerunkiem Patrona.
Staraniem lokalnej społeczności i darczyńców powstał okazały sztandar gimnazjum z podobizną Ojca Świętego Jana Pawła II ukazaną w geście błogosławieństwa ,  z cytatem z przemówienia Ojca Świętego w 1983 r.  na Jasnej Górze w czasie spotkania z młodzieżą : „Musicie od siebie wymagać nawet gdyby inni od was nie wymagali” a także  pięknym srebrnym orłem na biało czerwonym tle.
22 kwietnia 2002 r.  o godz. 19.00 na prywatnej audiencji w Watykanie Patron gimnazjum Ojciec Święty Jan Paweł II osobiście poświęcił sztandar w obecności gimnazjalistów i nauczycieli. Od tego momentu  sztandar  szkoły uczestniczył we wszystkich  uroczystościach szkolnych, państwowych,  religijnych  i  pielgrzymkach.
Tak też jest i dzisiaj".*2019 06 19 0506
 Następnie na ręce Pani Dyrektor złożono pamiątkowy klucz do gimnazjum, taki sam jaki przekazano Ojcu Świętemu w 2002 roku jako symbol dorobku tradycji i historii gimnazjum nr 1. Wzruszający był moment odśpiewania po raz ostatni Hymnu gimnazjum , napisanego przez znana poetkę Izabelę Zającówne.
 Uroczystość uświetnił występ dwóch absolwentek gimnazjum , które wykonały piękny utwór wokalny. Wydeklamowany został  również wiersz Izabeli Zajacówny o wymownym tytule"Drzwi" dedykowany ostatnim absolwentom gimnazjum. Uroczystość tradycyjnie zakończono podziękowaniami dla całej społeczności gminy, rodziców, grona pedagogicznego, ks Proboszcza i Kardynała Stanisława Dziwisza, to dzięki niemu powstało gimnazjum . Szczególne podziękowania skierowano pod adresem rodziny Kardosów , którzy byli głównymi fundatorami budynku szkolnego.
Uroczystość zakończyło przemówienie wicedyrektora szkoły p. Edyty Miśkowiec.
"1999-2019
20 lat…… 2515 absolwentów 131  nauczycieli i 21  pracowników szkoły
20 lat…. Cele… wyzwania….. zobowiązania…..
Wierzę, że podołaliśmy oczekiwaniom, nie zawiedliśmy zaufania jakim nas obdarzono.
Czuwał nad nami nasz Patron Ojciec Święty Jan Paweł II, objął nas swoim błogosławieństwem przelatując helikopterem nad budynkiem tej szkoły
- 20 lat to przyjaźnie na całe życie….
- 20 lat pozostanie na zawsze w naszych sercach…..
 Księdzu Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi, Państwu Kardos  dziękuję za wielkie serce, życzliwość i bezinteresowność okazaną całej społeczności gminy Raba Wyżna.
Wyrazy wdzięczności składam ks. Proboszczowi za duchową opiekę i stałą obecność, 
Dziękuję włodarzom Gminy – p. E.Siarce i p. A. Dziwiszowi, Radom Gminy  oraz pracownikom samorządu terytorialnego za wspieranie podejmowanych przez gimnazjum działań
Słowa podziękowania kieruję również do moich poprzedników  p.  Z.Grochal, p. K.Fabera
Dziękuję nauczycielom i pracownikom szkoły…., 
Koleżanki i koledzy bez was szkoła byłaby tylko budynkiem, to wy nadawaliście charakteru i wyjątkowości temu miejscu
Składam podziękowania rodzicom,  życzę by wasze dzieci zawsze były dla was dumą.
Wszystkim dziękuje za współpracę, wsparcie i życzliwość
Czuję się wyróżniona, że dane mi było spotkać na swojej drodze tak wyjątkowych ludzi jak wy.
Wam drodzy uczniowie życzę wytrwałości i wiary w siebie, by każdy z was odnalazł miejsce w nowej szkole.
By słowa naszego Patrona Musicie od siebie…… zawsze wam towarzyszyły.
Klucz, który trzymam jest wyjątkowy
Został przekazany Ojcu Świętemu jako znak oddania i wierności, symbol zdobywania wiedzy
Wszystko co ten klucz symbolizuje: dorobek, tradycje, historię Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II przekazuję p. dyrektor "**
 Jak zawsze przy takich okazjach radość przeplatała się ze smutkiem, bo przecież dobiegł końca pewien etap w życiu tych młodych ludzi i rozpoczyna się następny. Wybór nowej szkoły , co często równoznaczne jest z wyborem życiowej drogi budzi zawsze pewien niepokój . W tym roku jest on tym większy, że do szkół ponadpodstawowych startują jednocześnie dwa roczniki, więc istnieje obawa , że nie wszyscy dostana się do wymarzonej szkoły. Dołączamy się do wszystkich dobrych życzeń kierowanych do uczniów , a przede wszystkim życzymy by spełniły się ich marzenia i mogli realizować swoje plany.
*Edyta Miśkowiec,
**Edyta Miśkowiec