Glonek19NOWY TARG. Po wycofaniu skargi na podjętą 17. czerwca uchwałę Rady, która stwierdzała wygaśnięcie jego mandatu, radny Michał Glonek na FB Klubu razem Nowy Targ (z którego listy kandydował) zamieścił oświadczenie wyjaśniające przyczyny zaprzestania walki o mandat. 

Oto ono:

 Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

Zrównoważony rozwój Miasta Nowy Targ, tworzenie miejsc pracy dla Mieszkańców poprzez rozwój turystyki, dbałość o gospodarność i celowość w wydatkowaniu środków publicznych były zawsze najważniejszymi elementami moich działań jako radnego. 
Te działania próbowałem realizować w naszym samorządzie, oczekując od władz miasta realnych kroków w tym zakresie i wskazując merytorycznie na zaniedbania i błędy przez te władze poczynione. Oczekiwałem realizacji programu wyborczego Burmistrza Miasta, szczególnie w zakresie tworzenia miejsc pracy i rozwoju turystyki w oparciu o niewykorzystany potencjał Gorców i współpracę z sąsiednimi samorządami.

Dziś ze smutkiem muszę stwierdzić, iż moje działania rozbijały się o mur personalnej niechęci władz miasta, a wszelkie sugestie czy trudne, ale merytoryczne pytania powodowane troską o przejrzystość i gospodarność w zarządzaniu, brakiem wizji i jakiejkolwiek długoterminowej strategii rozwoju, nie były poddane jakiejkolwiek analizie.
Z góry założono, iż fakt posiadania arytmetycznej większości pozwala na lekceważenie głosu radnych opozycji w tym i mojego, głosu za którym stoją przecież również mieszkańcy Miasta – moi wyborcy! 

Co więcej, podejmowano próby zamknięcia mi ust poprzez sugestie związane z utrudnianiem prowadzenia przez ze mnie działalność gospodarczej, która o ironio stanowi na dziś jedną z nielicznych atrakcji turystycznych Nowego Targu, którą władza chwali się we wszystkich materiałach promocyjnych. Próbowano również wskazywać, iż walcząc o rozwój turystyki jako radny próbuję wykorzystywać swoją pozycję dla realizacji własnych zamierzeń. Powstaje pytanie, czy rozwój turystki w Gorcach i rozwój stacji narciarskich w Nowym Targu to tylko interes radnego Glonka, czy może całego miasta Nowy Targ i wszystkich jego mieszkańców?

Czy nie czas wykorzystać tę niepowtarzalną szansę, by przestać być miastem po drodze do Zakopanego i Białki? Ja uważam że tak! Najwyższy czas to zrobić!
Dlatego widząc iż moje działania, propozycje i merytoryczne, czasem trudne uwagi nie stanowią przedmiotu analizy ze strony władz Miasta, a fakt iż prowadzę stację narciarską i jestem praktykiem w tych sprawach, zamiast być atutem, staje się przyczynkiem do nierealizowania znakomitych pomysłów - postanowiłem złożyć mandat Radnego Miasta Nowy Targ.

Pozwoli mi to w nieskrępowany sposób walczyć o tworzenie miejsc pracy i rozwój turystki w naszym Mieście, a także wskazywać na błędy i brak spójnej wizji ze strony władz miasta w tych obszarach.

Dziękuję wszystkim Mieszkańcom Miasta, a szczególnie tym którzy oddali na mnie głos w ostatnich wyborach samorządowych i zapewniam Was, iż teraz jeszcze bardziej w nieskrępowany sposób będę śledził poczynania władz miasta, wskazywał na błędy i zgłaszał moje i Wasze propozycje co do kierunków rozwoju Naszego Miasta.
Bo Nowy Targ zasługuje na więcej!!!

Z wielkimi wyrazami szacunku,
Michał Glonek”

 Uchwała o wygaśnięciu mandatu radnego Michała Glonka - z powodu niezłożenia w terminie oświadczenia majątkowego – została podjęta na sesji Rady Miasta 17. czerwca br., po długiej i burzliwej dyskusji, przewagą tylko jednego głosu. Projekt uchwały przygotował i przedłożył pod głosowanie przewodniczący Rady, Grzegorz Luberda, natomiast w obronie radnego występowali jego koledzy z Klubu RAZEM NOWY TARG, radni „Dobrej Zmiany” i niezrzeszeni. On sam przyjął linię obrony polegającą na dowodzeniu, iż forma dostarczania pism i upomnień nie wypełniała definicji skutecznego doręczenia.

Na złożenie odwołania od uchwały Rady do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Michał Glonek miał 7 dni i skorzystał z tej ścieżki. Wątpliwości samych prawników budziło to, czy postępowanie powinno się toczyć w trybie wyborczym, czy też w administracyjnym. W trybie wyborczym bowiem wyrok Sądu Administracyjnego musiałby zapaść w 14 dni.

Skarga radnego za pośrednictwem biura Rady została Sądowi przesłana 18 lipca – wraz z odpowiedzią na nią, którą przygotował radca prawny i całą dokumentacją, czyli protokołami i nagraniami z sesji.

Pod koniec lipca zagrożony pobawieniem mandatu radny wystąpił o udostępnienie mu sporządzonej przez radcę prawnego odpowiedzi. Jak twierdzi przewodniczący Rady, Grzegorz Luberda, otrzymał ją 31. lipca.

Tydzień później, 8. sierpnia, do WSA wpłynęło pismo skarżącego z oświadczeniem o wycofaniu skargi.

Wcześniejsza determinacja radnego zwiastowała dłuższą sądową batalię, ze sporami interpretacyjnymi włącznie. Dlatego decyzja o wycofaniu skargi jest dość zaskakująca.

Aby podjąć działania związane z uzupełnieniem wakatu w składzie samorządu, przewodniczący Rady musi otrzymać orzeczenie o umorzeniu postępowania.  W przypadku wygaśnięcia mandatu stosowne postanowienie o uzupełnieniu składu o kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, wydaje komisarz wyborczy.

Jesli chodzi o nowotarski samorząd, byłby to Artur Kret.

Fot. Anna Szopińska