chodnikk

WAKSMUND/OSTROWSKO. Gmina Nowy Targ unieważniła kolejny przetarg na budowę chodnika, który planowo miał biegnąć z Waksmundu do Ostrowska, wzdłuż drogi wojewódzkiej.

Gmina planowała inwestycję maksymalnie w wysokości 2,2 mln z, jednak jedyna oferta jaka wpłynęła sięgała kwoty prawie 6 mln. zł, więc przewyższała planowaną kwotę prawie trzy krotnie. Przez taki obrót akcji Urząd Gminy w Nowym Targu, kolejny raz był zmuszony unieważnić przetarg, w ubiegłych przetargach oferty także przekraczały planowany budżet inwestycji.

Planowane prace obejmują zaprojektowanie i wykonanie jednostronnego chodnika o długości 2 km, łączącego Waksmund z Ostrowskiem, a także wykonanie 8 wiat przystankowym na terenie Waksmunda, Ostrowska i także Łopusznej.

mm