szp

W związku z trwającą od kilku dni nagonką medialną w której my jako lekarze, jesteśmy wskazywani jako jedyni odpowiedzialni i winny za obecną sytuację Oddziału Ginekologiczno- Położniczego Szpitala Powiatowego im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem – oświadczamy co następuje

1. Nasza decyzja o odejściu ze Szpitala nie była spowodowana chęcią uzyskania wyższych zarobków gdyż podczas ostatniego spotkania w dniu 24 września 2019r. z Dyrektorem ds. Medycznych otrzymaliśmy propozycję wyższych stawek godzinowych niż te które nam zaproponował Szpital w Nowym Targu. Naszą decyzję podjęliśmy z uwagi na brak jakiejkolwiek współpracy z Dyrekcją Szpitala w Zakopanem, brakami kadrowymi, złą organizacją warunków pracy , brakiem odpowiedniego doposażenia stanowisk pracy w sprzęt medyczny.
2. Nieprawdą jest, że Dyrekcja Szpitala nie wiedziała o naszym odejściu i dowiedziała się w ostatniej chwili. O zakończeniu naszej pracy jako zespołu lekarzy w Szpitalu Dyrekcja została powiadomiona na 3 tygodnie przed końcem miesiąca września.
3. Dyrekcja Szpitala co najmniej od czerwca br. sugerowała zamknięcie Oddziału jako niedochodowego. O powyższym świadczy m.in. to, że w czasie ostatniego roku nasze umowy o świadczenie usług medycznych były aneksowane tylko na 3 miesiące i tak na początku lipca otrzymaliśmy aneksy do umowy do końca września a Dyrekcja na spotkaniu poinformowała nas, żebyśmy szukali pracy – padły wówczas słowa „ jeżeli komuś nie pasuje to wypad z baru…”Do 12 września 2019r nikt z nami nie rozmawiał na temat przedłużenia umowy na dalszy czas określony mimo wielokrotnych naszych wniosków o spotkanie z Dyrekcją, nie było również żadnych rozmów co do warunków pracy czy zmiany stawek za godzinę naszej pracy. Na spotkaniu zorganizowanym z naszej inicjatywy 12 września dowiedzieliśmy się, że nie ma dla nas żadnych propozycji fnansowych na nowy okres oraz, że dyrekcja zlikwiduje dyżur lekarza pod telefonem a do pilnych zabiegów w godzinach dyżurowych ma zostać oddelegowany lekarz pełniący dyżur na oddziale chirurgii.
4. Dyrekcja Szpitala od roku negowała potrzebę zatrudnienia lekarza dyżurnego/ po śmierci jednego z kolegów/ , od maja br. była już potrzeba zatrudnienia dwóch lekarzy dyżurnych a w najbliższych miesiącach trzeciego. Nieprawdą jest, że zgłaszaliśmy roszczenia fnansowe niemożliwe do spełnienia przez Dyrekcję, nasze wnioski dotyczyły zatrudnienia takiej ilości lekarzy która zapewniałaby bezpieczne funkcjonowanie Oddziału.
5. Oddział na którym pracowaliśmy nie posiada odpowiedniego sprzętu a ten którym oddział dysponował jest przestarzały i stwarza poważne ryzyko błędów diagnostycznych. Dyrekcja poszukując oszczędności od kilku lat nie reagowała na prośby o zakup np. aparatu USG z modułem dopplerowskim do Poradni „K”.
6. Oddział Neonatologiczny nie posiada właściwej – zgodnej z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia obsady kadrowej co skutkowało m.in. naliczeniem kary fnansowej w wyniku kontroli NFZ. Braki w kadrze anestezjologicznej powodowały, że przedłużające
oczekiwanie na cięcie cesarskie stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentki oraz noworodka.
7. Nasza decyzja o zakończeniu pracy w Szpitalu w Zakopanem została podjęta w interesie i na rzecz pacjentek w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
8. Nasza praca na tym oddziale przez wszystkie lata była możliwa dzięki współpracy całego zespołu lekarzy i położnych, dlatego też nasza decyzja o podjęciu współpracy z Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu została poprzedzona rozmowami z Dyrekcją w czasie której otrzymaliśmy zapewnienie o możliwości zatrudnienia całego zespołu, czyli lekarzy i położnych. Zwracamy uwagę ,że pomimo wszelkich perturbacji i kłamstw wypowiadanych na nasz temat ani na moment nie przerwaliśmy pracy i zapewniamy ciągłość opieki nad pacjentkami. Mając na uwadze powyższe wzywamy wszystkich wypowiadających publicznie nieprawdziwe informacje na temat naszego udziału w zakończeniu działalności Oddziału GinekologicznoPołożniczego do zaprzestania takich działań.

Bogumiła Moskal- Jarmolińska
Anna Bańkowska- Podolak
Agnieszka Zgoda- Dyka
Agnieszka Guja- Borkowska
Andrzej Sałyk
Maciej Widera
Marek Sychno