Główne

Starosta Krzysztof Faber odebrał z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki listy intencyjne dotyczące realizacji siedmiu projektów w szkołach powiatowych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Działania w chmurze są skierowane do placówek ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych i obejmują:
- zajęcia dodatkowe prowadzone on-line przez nauczycieli akademickich, doktorantów za pomocą wideokonferencji. Ich tematyka wykracza poza podstawę programową kształcenia dla danego przedmiotu.
- zajęcia w formie kół naukowych prowadzone są we współpracy nauczyciela z pracownikiem akademickim, doktorantem. Ich tematyka wykracza poza podstawę programową kształcenia dla danego przedmiotu.
Łączna wartość projektów, które będą realizowane w szkołach Powiatu Nowotarskiego wyniesie 297 634,41 zł, z czego 282 750,38 zł stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekty będą realizowane do czerwca 2020 roku.