1200px pol zakopane coa svg

Główny punkt sesji powołanej przez burmistrza Leszka Dorulę mówił o oddaniu bez przetargu budynku przy ul. Sienkiewicza w dzierżawę fundacji HANDICAP prowadzonej przez Małgorzatę Tlałkę Długosz.

Nieruchomość wymagająca nakładu wraz z salą gimnastyczną jest warta około 11 milionów złotych, jednakże zaproponowano czynsz w wysokości 10 złotych. Fundacja chciałaby wykorzystać budynek dawnej szkoły do swojej działalności statutowej, jako przedszkole integracyjne wraz z oddziałami specjalnymi oraz ośrodek wsparcia dla uczniów z orzeczeniami i potrzebą kształcenia specjalnego.

Dyskusje rozpoczął przewodniczący Jan Gluc, natomiast uchwała została przedstawiona przez wiceburmistrza Tomasza Filara. Wygłosił również opinię o dotychczasowej nieużywalności nieruchomości i braku inwestycji – budynek wymaga dużego nakładu finansowego ( około 5 milionów złotych) aby można było w nim prowadzić działalność oświatową.

Czas wynajmu został ustalony na dokładnie 119 miesięcy ( mniej niż 10 lat). Ustalono, że dzierżawca musi mieć zgodę gminy na podnajmowanie pomieszczeń, a wysokość nakładów nie będzie stanowić podstaw roszczeń. Wiceburmistrz dodał również, że czynsz w wysokości 10 zł może ulec zmianie w przypadku poddzierżawienia budynku przez fundację.

Dyskusja odbyła się ze względu na upływający 22 listopada termin podpisu umowy dzierżawy, fundacja będzie miała również możliwość złożenia wniosku w terminie do urzędu marszałkowskiego. Jeden z Radnych – Tymoteusz Mróz wspomniał o wspaniałej działalności fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych i co ważne o uzyskaniu dofinansowania przez organizację w wysokości 3 mln. złotych.

Po przerwie wypowiedziała się wiceburmistrz Agnieszka Nowak Gąsienica mówiąc o poważnych wątpliwościach i konieczności dopracowania umowy oraz wnioskowała o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. 

Aż 14 radnych zagłosowało za zdjęciem z porządku obrad uchwały, 2 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

Aleksandra Marusarz