smognwytarg

Nie widać perspektyw poprawy jakości powietrza w Nowym Targu. Co więcej, jest coraz gorzej. We czwartek w godzinach wieczornych w stolicy Podhala stopień zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym w pewnym momencie dochodził do blisko 500 [µg/m3], czyli niemal 10 krotnie (!) więcej niż dopuszczalna norma.

Od początku stycznia w Nowym Targu już aż 11 krotnie średnie stężenie pyłu zawieszonego przekraczało normy. Najwięcej w województwie Małopolskim.

Niewiele lepiej jest w innych miejscowościach Podhala.

fot. Maciej Gębacz