91758265 540737393246890 9112141068312248320 o

Na stronie szpitala ukazał się komunikat o ograniczeniu działalności placówki do 13 kwietnia 2020 r. Wstrzymane są wszystkie przyjęcia planowe do oddziałów, oprócz diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Poradnie: Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dzieci oraz Neurochirurgii realizują świadczenia wyłącznie związane z pilnymi poradami po hospitalizacyjnymi, świadczenia dla pacjentów kierowanych w trybie pilnym z SOR oraz świadczenia w ramach diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza realizuje świadczenia wyłącznie dla kobiet ciężarnych oraz świadczenia w ramach diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Poradnia Kardiologiczna (tel. 690536723 od poniedziałku do piątku od 10:00-14:00), Neurologiczna (tel. 182633260 od poniedziałku do piątku od 10:00-13:00), Medycyny Paliatywnej (tel. 182633661 od poniedziałku do piątku od 10-14:00) oraz Diabetologiczna (182633710 od poniedziałku do piątku od 10-13) realizują świadczenia wyłącznie w oparciu o system teleinformatyczny.

Działalność pozostałych poradni specjalistycznych zostaje wstrzymana.

Pracownie: Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego, RTG, USG, Mammografii, Echokardiografii, Prób Wysiłkowych realizują świadczenia wyłącznie dla potrzeb oddziałów szpitalnych.

Pracownia Endoskopowa realizuje świadczenia dla potrzeb oddziałów szpitalnych, dla pacjentów ambulatoryjnych wymagających realizacji badań w trybie pilnym oraz w ramach diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Wstrzymana zostaje realizacja programu: "Popularyzacja badań kolonoskopowych i podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki raka jelita grubego wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego przez Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu - Etap II." oraz programu: ""Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej zamieszkałych na terenie powiatu nowotarskiego w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targ".

Punkt Pobrań Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej funkcjonuje wyłącznie dla pacjentów realizujących wizyty kontrolne związane z zakończonym leczeniem operacyjnym oraz dla pacjentów objętych diagnostyką leczenia onkologicznego DILO.

Okres wstrzymania działalności może ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej kraju.

O nowych terminach wizyty/przyjęcia pacjenci zostaną poinformowani telefonicznie.

Fot: Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu