EX5Fhj4XsAIlyKt

Nowe zasady ogłoszone zostały na konferencji prasowej Premiera Mateusza Morawieckiego, Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego  i Ministra Edukacji Dariusza Piontkowskiego

Od 18 maja będziemy mogli skorzystać z usług kosmetyczek i fryzjerów, zjeść w restauracji, kawiarni, barze, a także w centrum handlowym (w wydzielonej przestrzeni gastronomicznej). Otwarte zostaną też kawiarnianie ogródki. Zasady sanitarne umożliwiające otwarcie branży gastronomicznej zostały zaprezentowane podczas konsultacji z przedstawicielami poszczególnych branż. Są to m.in.

limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2);

dezynfekcja stolika po każdym kliencie;

zachowanie 2 m odległości między stolikami. Ważne! Blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika;

zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy osobnych stolikach;

noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego. Ważne! Goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach.

 

Zalecenia dla salonów kosmetycznych to między innymi:

obowiązek noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic (u fryzjera, a w salonie kosmetycznym – jeśli zabieg na to pozwala);

używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe;

przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online. Uwaga! Klient nie może oczekiwać na usługę w poczekalni.

 

Od 17 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna.  

Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8 zostanie przedłużony.

 

Zmiany dotyczące szkół wprowadzone zostaną w 3 terminach: od 18 maja, od 25 maja i od 1 czerwca.

Od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia:

praktyczne w szkołach policealnych,

rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację,

otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.

Od 25 maja będzie możliwe prowadzenie:

zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej,

konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.

Od 1 czerwca możliwe będą:

konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.

UCZELNIE (od 25 maja)

Chcemy przywrócić również możliwość prowadzenia na uczelniach:

zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów),

zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie.

Powrót do zajęć dotyczy również kształcenia doktorantów i zajęć organizowanych np. w laboratoriach i centrum symulacji medycznej.

TRANSPORT PUBLICZNY

Od 18 maja od zarządzającego transportem publicznym będzie zależał limit pasażerów w środkach transportu publicznego:

tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak obecnie)

lub

tyle, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).

Przykład Jeżeli w autobusie jest 30 miejsc siedzących i 70 stojących (czyli w sumie 100), to równocześnie może nim jechać 30 osób. Przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. Do tej pory do takiego autobusu mogło wejść 15 osób.

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE

Od niedzieli 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2.

SPORT

18 maja zwiększy się limit osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:

na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);

na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).

Uwaga! Wprowadzamy także możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa. Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów).

18 maja możliwa będzie także organizacja zajęć w obiektach zamkniętych, uwzględniając limity osób równocześnie ćwiczących:

12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),

16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),

24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),

32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

Ważne! W obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.

KULTURA

Od 18 maja możliwe będą m.in.:

działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),

wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych),

wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,

indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych,

wznowienie prób i ćwiczeń.

Szczegółowe regulacje oraz dodatkowe wytyczne dotyczące nowych zasad określi rozporządzenie, które wkrótce zostanie przekazane do konsultacji.

Wciąż obowiązuje dystans społeczny i nakaz zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych.

 

Kontrole na granicy przedłużone zostało do 12 czerwca.

Dotyczy to także kontroli granicznej na granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją o kolejne 30 dni – od 14 maja do 12 czerwca 2020 roku. Granice dalej można przekroczyć tylko w wyznaczonym miejscu.

Fot: Kancelaria Premiera