95662971 3086360434748515 4653346866191138816 o

Krupówki wraz z przyległościami zostały objęte ochroną konserwatorską, by w tej sposób chronić miasto przed developerskimi zabudowaniami, niszczącymi charakter Zakopanego.

 Dokładnie chodzi o teren: część ulicy Kościeliskiej o od skrzyżowania z ulicą Krupówki do Starego Cmentarza na Pęksowym Brzysku wraz ze Starym Kościółkiem, część ulicy Nowotarskiej z najbliższą Krupówkom drewnianą zabudową; ulicę J. Zborowskiego z elewacjami bloków mieszkalnych; część ulicy Kościuszki – os skrzyżowania z ulicą Krupówki do skrzyżowania z Alejami 3 Maja; część ulicy Ogrodowej i M. Zaruskiego z d. Domem Turysty; ulicę gen. A. Galicy; Plac Niepodległości oraz przyległe do niego zabudowania; fragment ulicy Weteranów Wojny, ulicę S. Staszica biegnącą od Parku Miejskiego, przez skrzyżowanie z ulicą Krupówki od Alei 3 Maja; część ulicy J. Piłsudskiego obejmująca najbliższe zabudowania od ulicy Krupówki; najbliższy obszar obejmujący budynki przy skrzyżowaniu ulic Krupówki, S. Witkiewicza, W. Zamoyskiego i K. Tetmajera, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1, zasadne jest ze względu na wykazane wyjątkowe wartości widokowe, przyrodnicze i kulturowe. Wyznaczony obszar pokrywa się z terenem parku kulturowego.

W uzasadnieniu czytamy:

Wskazany obszar, ulica Krupówki wraz z przyległościami tworzy jedyny w swym rodzaju zespół wnętrz krajobrazowych w skali kraju. Są tu czytelne nawarstwienia historii, które trwają nie tylko w legendzie Zakopanego, ale i w murach, bryłach i formach zabudowy, jako niezastąpione niczym świadectwo dziejów. Jest wyjątkowa w skali kraju galeria stylów architektonicznych od tradycyjnego budownictwa górali podhalańskich, przez dzieła historyzmu, secesji, modernizmu, stylu zakopiańskiego i powojennych poszukiwań architektonicznych.

Niniejsze postępowanie ma na celu ochronę historycznej zabudowy tej części Zakopanego włącznie z ochroną osi widokowych – okna widokowe – klasyczne widoki na Tatry.

Obecnie trwa procedura wpisu do miejskiej ewidencji zabytków. Sprawę przedstawia w rozmowie z Radiem Plus pani Małgorzata Staszel z biura miejskiego konserwatora zabytków w Zakopanem:

Wpis ma na celu ochronę historycznej zabudowy  tej części  Zakopanego włącznie z ochroną osi widokowych, okien widokowych wglądu na Tatry. Celem tego wpisu było niedopuszczenie do zabudowy tych otwarć widokowych. Czyli w sytuacji, kiedy taki projekt znajdzie się w starostwie, w takim miejscu, gdzie zasłania Tatry, to oczekiwanie byłoby, że Konserwator tutaj zareaguje.

Agata Wojtowicz z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej – Jest to jakieś rozwiązanie, a przynajmniej sposób na to abyśmy mogli zachować faktycznie te tkanki miasta, które mają dla nas ogromną wartość. Widzimy z dnia na dzień jak miasto traci swój charakter, widzimy jak czasami bez przemyślenia są zabudowywane kolejne tereny, jak wciskane niemalże  budynki w substancje obok zabytkowych domów. Tak naprawdę od kilku lat tracimy charakter i to jest bardzo zły trend, który wszelkimi sposobami trzeba powstrzymać.

Muzeum Tatrzańskie zwróciło uwagę, że zabudowywane jest przedpole trzech zabytków, mianowicie Dworca Tatrzańskiego, Muzeum Tatrzańskiego i „Budowlanki”. Dlatego urzędnicy z miejskiego biura konserwatora zabytków skierowali wniosek do Małopolskiego Konserwatora Zabytków o wszczęcie procedury wpisowej. Procedura nie została wszczęta, obszar został wpisany do ewidencji zabytków.

Urzędnicy podkreślają, że ich celem nie jest całkowite zrezygnowanie z zabudowy czy rozbudowy terenu, a zadbanie o zachowanie charakteru miasta i poszanowanie tego co jest w nim nadzwyczajne.

Nie wykluczają włączenia w ochronę kolejnych miejsc, na przykład terenu Wielkiej Skoczni.

Miejmy nadzieję, że działania przyniosą zamierzony skutek. Apartementów "z widokiem" już chyba w Zakopanem wystarczy. Jak wspomniał rozmówca Radia Plus zakopiańskie zabytki mają dziwną przypadłość palenia się w okreslonej porze roku. Oby tu okazało się to niemozliwe.

Fot: Miasto Zakopane