scizka czdunajec

25 maja podpisano gmina Czarny Dunajec podpisała umowę z firmą Usługi Ziemne Grzegorz Rzadkosz na wykonanie strefy edukacyjno-rekreacyjnej w miejscowości Chochołów.

Będzie to wzmacniało infrastrukturę Szlaku Wokół Tatr, jednocześnie tworząc nową strefę rekreacji dla wszystkich użytkowników. Obiekt będzie wyposażony w urządzenia do gimnastyki plenerowej, plac zabaw z innowacyjnymi formami rozwoju aktywności u dzieci, boisko do piłki plażowej, altanę, stojaki na rowery i tablice edukacyjne o dziedzictwie lokalnym.

Koszt inwestycji szacuje się na 397 671, 33 zł.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Aktywnie i mobilnie poznajemy dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacji”. Łącznie zaangażowano 643 615,00 zł. z czego gmina Czarny Dunajec ze swojego budżetu wydatkuje jedynie ok. 20 %. Pozostałą część stanowi dofinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

sciezka2

Tekst i fot. UG Czarny Dunajec