ochotnicss

Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk podpisał dwie umowy na wykonanie remontów dróg gminnych w Tylmanowej.

Chodzi o: 

- K363944 Bliszcze – Płaśnie w kilometrażu 0+000 – 0+850 z wykonawcą STRABAG Infrastruktura Południe sp. z o.o. z Wrocławia

- Potok - Miazgi w kilometrażu 0+000 – 0+080, km 0+850 – 1+515 oraz km 1+530 – 1+640 z wykonawcą P.B.U. ZIBUD Sp. z o.o. z Kamienicy

Zakres robót obejmuje wymianę starej nawierzchni bitumicznej na nową, montaż barier ochronnych i remont korpusu drogi gminnej z kruszyw naturalnych, podbudowy dolnej z kruszyw naturalnych, podbudowy górnej z kruszyw łamanych (tłucznia), nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych oraz istniejącego odwodnienia.

Zadania te zostaną wykonane w trzech etapach, wszystkie prace powinny zostać zakończone do końca 2022 roku. Remonty dróg otrzymały 50% dofinansowania z Funduszu Dróg Samor

źródło: UG Ochotnica Dolna