policjazakpas

Pomimo licznych apeli i komunikatów w mediach ogólnokrajowych nadal nie wszyscy kierowcy stosują się do przepisów drogowych. W sobotę zakopiańska drogówka patrolowała rejon przejścia granicznego w Łysej Polanie oraz drogi dojazdowe.

Niestety po raz kolejny koniecznym okazało się odholowanie nieprawidłowo zaparkowanych samochodów. Tym razem trzech. Kierowcy parkowali na zakazie mimo wolnych miejsc na wyznaczonych parkingach.

Po raz kolejny przypominamy o zmianie organizacji ruchu w tym rejonie. Apelujemy do kierowców o przestrzeganie przepisów drogowych. Znaki są dobrze widoczne i czytelne!

R.W.