rektor20NOWY TARG. Kolegium elektorów wyraziło już swoją wolę. Uzupełniające wybory na rektora znaczną przewagę w głosowaniu przyniosły prof. Robertowi Włodarczykowi.

Związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie szef Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych uzyskał 18 głosów, podczas gdy jego konkurent do rektorskiego berła – 8 głosów. Jeden z elektorów nie zdołał dojechać na wybory.

Kandydat, który uzyskał większość w głosowaniu, władzę obejmie dopiero w czwartek, po czasie przewidzianym na składanie ewentualnych protestów i po mianowaniu.

Przypomnijmy, że obaj pretendenci do rektorskiego fotela - dr hab. Zbigniew Doniec i dr hab. Robert Włodarczyk - to dydaktycy już od dłuższego czasu związani z „Podhalanką”.  

Kadencja uzupełniająca potrwa do końca września. Rolą wybranego nią rektora będzie zorganizowanie właściwych już wyborów, na kadencję 2020 – 2024.

http://podhaleregion.pl/index.php/z-podhala/28885-na-dniach-wybor-nowego-rektora-w-podhalance