20160527 33

Zarząd Stowarzyszenia Organizatorów Turystyki i Rekreacji „Dunajec” uprzejmie informuje, że podjęto decyzję o odwołaniu tegorocznych imprez organizowanych w ramach „Tygodnia Dzikich Wód”

Odwołano: 
• LV Międzynarodowego Spływu Kajakowego na Popradzie
• LXXIX Międzynarodowego Spływu Kajakowego im. Tadeusza Pilarskiego na Dunajcu

Powodem odwołania są przedłużające się utrudnienia i zakazy związane z pandemią koronawirusa. Stowarzyszenie zaprasza równocześnie na spotkanie z Pieninami i z rzeką Dunajec podczas XX Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego im. Tadeusza Nowaka „Trzy Korony” w dniach 14–16 sierpnia br. Dla uatrakcyjnienia XX OSK „Trzy Korony” planowane jest przepłynięcie dodatkowo trasy z Krościenka nad Dunajcem do Wietrznic w drugim dniu spływu (niedziela).