img 8624

We wtorek zebrała się Rada Miejska w Rabce-Zdroju. Głównym celem obrad była ocena wykonania budżetu i sprawozdania finansowego gminy za 2019 rok. W pierwszej kolejności radni wysłuchali raportu o stanie gminy Rabka-Zdrój w ub. roku.

Burmistrz Leszek Świder zaprezentował w nim wszystkie niezbędne informacje na temat sytuacji finansowej, majątkowej gminy oraz działalności urzędu i jednostek podległych. Po raporcie radni udzielili włodarzowi miasta wotum zaufania i przystąpili do kolejnych punktów obrad. Rada zapoznała się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wykonania ubiegłorocznego budżetu. Pozytywną opinię wystawiła też Komisja Rewizyjna Komisja uznając, że przy wydatkach burmistrz kierował się zasadami celowości, zasadności i rzeczowości. W głosowaniu kończącym dyskusję radni udzielili burmistrzowi absolutorium, zatwierdzając sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu.

- Panie burmistrzu, gratuluję i dziękuję za ciężką pracę na rzecz naszego miasta – powiedział przewodniczący Rady Miejskiej Józef Skowron, wyrazy podziękowania składając również na ręce wiceburmistrz Małgorzaty Gromali. - Dumny jestem z tego, że wykonaliśmy całą gamę różnych prac i nie zadłużyliśmy gminy ani za złotówkę - dodał. - Bardzo dziękuję za uzyskanie absolutorium – podziękował Leszek Świder. - Jestem tu po to, by działać w interesie naszej gminy – podkreślił. - Robimy wszystko, żeby Rabka się rozwijała. Niektórych rzeczy nie widać, ale one przyniosą efekty w przyszłości – dodała wiceburmistrz.

źródło: UM Rabka Zdrój 

fot. Piotr Kuczaj