12266

Gmina Czorsztyn po raz kolejny stawia na walory przyrodnicze oraz aktywność. Przy współpracy ze Związkiem Euroregion Tatry w Nowym Targu oraz słowackim partnerem samorząd pozyskał dofinasowanie na kontynuację ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż Dunajca.

Jak argumentowano aplikując o środki „ (…) teren Gminy Czorsztyn umożliwia szereg wypraw rowerowych o różnym stopniu trudności. Zakończony odcinek trasy Velo Dunajec zostanie przedłużony wzdłuż Dunajca, co z punktu widzenia rowerzysty jest idealnym rozwiązaniem”.

W ramach realizacji projektu powstanie 563 m ścieżki rowerowo-pieszej, która rozpoczynać się będzie od kładki łączącej polsko-słowacki brzeg i będzie kontynuacją wybudowanej ścieżki Velo Dunajec. Partnerem całego przedsięwzięcia jest Czerwony Klasztor, który wspólnie z Gminą Czorsztyn zorganizuje rajd rowerowy, rozpoczynający się po stronie słowackiej, a którego meta zlokalizowana będzie na nowo wybudowanym odcinku trasy.

Całkowita wartość robót budowalnych to 221 229,67 zł, z czego dofinasowanie wynosi łącznie 90 % kosztów kwalifikowanych ( 85 % to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, 5 % stanowi budżet Państwa).

Prace w terenie wykonuje firma FUH Transkop s.c z Falsztyna. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to lipiec 2020 r.

źródło: UG Czorsztyn/Opr. Aneta Markus