P3700502NOWY TARG. Było, radośnie muzycznie, stylowo i smakowicie. Po prawie dwóch latach modernizacji – rozpoczętej doprowadzeniem do stanu surowego - zabytkowy i mocno wpisany w historię Podhala obiekt dworca kolejowego został uroczyście otwarty. To wydarzenie jest jeszcze jednym widomym znakiem, że podhalańska kolej naprawdę przeżywa swój renesans.

Otwarcie umilone występami solistów z SEPTYMY i NEW MARKET JAZZ BANDU, także obecnością narybku z NKP Podhale, zgromadziło władze dwóch powiatów, samorządowców z Podhala, pracowników i emerytowanych pracowników kolei, przedstawicieli kolejowych spółek, parlamentarzystów, szefów miejskich i powiatowych instytucji, przedsiębiorców i wykonawców. Przywrócony do dawnej świetności budynek poświęcił ks. proboszcz Henryk Paśko. Obiekt przejęty od kolei przez miejski samorząd został teraz oddany w administrowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury.

Generalna modernizacja zniszczałego, zaniedbanego i pozbawionego już swoich funkcji c.k. austriackiego zabytku, zaczęła się jesienią 2018 roku, wkrótce po nabyciu go przez miasto w drodze komunalizacji. Zajmującym mieszkanie zakładowe na piętrze trzeba było wcześniej zapewnić nowe lokum.

Teraz dworzec – podobnie jak wcześniej wieża wodna – odzyskał dawną świetność zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. Zakres prac prowadzonych przez nowotarską firmę Macieja Sikory, według projektu biura Marcina Chryczyka z Ochotnicy Dolnej, był naprawdę szeroki. Trzeba było na nowo budować stropy, schody, więźbę dachową, wymieniać całą stolarkę, wszystkie instalacje i pokrycie dachowe. Na nowo robione były toalety, posadzki, tynki, sufity i oczywiście elewacja.

P3700454

Doświetloną oknami od wschodu i zachodu przestrzeń na piętrze już teraz wypełnia wystawa poświęcona historii linii Nowy Targ – Sucha Hora - Królewiany, jako części dawnej linii do Wiednia. Dwie rzeźby Edwarda Sutora sygnalizują planowaną wystawę Artyści Nowotarscy, która ma tutaj zagościć.

Na odrestaurowanym dworcu znajdzie swoją siedzibę również miejscowy oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, który od dłuższego czasu nie miał stałego lokum. Jest też perspektywa uruchomienia tutaj wypożyczalni i serwisu rowerów.

Dworzec kolejowy został zmodernizowany w ramach projektu pn. Utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu Podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu, złożonego w ramach działania 7.2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Z tego źródła miasto pozyskało dofinansowanie w kwocie ponad 2,6 miliona zł, przy całkowitych kosztach w wysokości prawie 3 milionów 650 tysięcy.

heimdall 67.jpg

Prace przy modernizacji budynku dworca i zagospodarowywaniu jego otoczenia zbiegły się z inwestycjami kolejowymi, które obejmowały nie tylko remont torowiska, ale także całej infrastruktury i II peronu, włącznie z przebudową kładki nad torami i dobudową wind. Windy są jeszcze na etapie montażu, ale po ukończeniu prac znacznie ułatwią podróżnym przemieszczanie się między peronami.

Dworzec kolejowy to historia, sentyment, ale też piękna perspektywa na przyszłość. W nim i w jego bezpośrednim otoczeniu zbiega się bowiem kilka współfinansowanych z unijnych funduszy inwestycji, które czynią z tego miejsca – co podkreślał burmistrz Grzegorz Watycha podczas otwarcia – nowoczesny węzeł przesiadkowy regionu. Mają one służyć intensyfikacji ruchu turystycznego i takiej zmianie modelu komunikacji, potrzebne jest bowiem antidotum na „zakorkowane” mnóstwem aut i ciężkim transportem szosy. Stylowy i funkcjonalny węzeł zachęca do przesiadek z samochodu na pociąg, a z pociągu lub samochodu na rower. Dochodzi bowiem do niego duża atrakcja turystyczna w postaci ścieżki rowerowej, a nieopodal wieży wodnej, przy ul. Kolejowej, z unijnym dofinansowaniem, powstaje parking park & ride. Docierają tu również linie MZK, a przy okazji otwarcia dworca prezentowane były nowe żółte autobusy. Bazą noclegową, rekreacyjną i gastronomiczną służy powstały przy stadionie lekkoatletycznym hotel sieci „Ibis”.

P3700397

Poseł Edward Siarka zwracał natomiast uwagę, że błędem było zlikwidowanie kiedyś pożytecznej i urokliwej linii Nowy Targ – Czarny Dunajec.

Zatem dworzec kolejowy w blasku dawnej świetności wciąż będzie budził sentymenty i wspomnienia, ale teraz – znów czynny i wypiękniały – da się nam poznać w nowych rolach. Przypadkowymi gośćmi na otwarciu stali się rowerowi turyści z Oświęcimia, którzy – zachwyceni rowerowymi ścieżkami w okolicach Nowego Targu – dowiedzieli się o nich z Internetu.

P3700388

Zmodernizowana stacja jest wyposażona w biletomat, nie będzie jednak miała na razie kasy biletowej. Wynika to z faktu, że na trasie do Zakopanego działa czterech różnych przewoźników, a budynkiem dworca włada teraz miasto. Rozmowy o uruchomieniu kasy były prowadzone, jednak każdy przewoźnik sprzedaż biletów organizuje sobie na własną rękę: przez biletomat, u kierownika składu czy przez Internet. Uruchomienie kasy musiałoby być poprzedzone analizą opłacalności w stosunku do strumienia podróżnych, gdyż wiąże się to z koniecznością wynajmu pomieszczenia, zatrudnienia zmianowej obsługi itd. Podhalańska Kolej Regionalna ma już wypracowany system sprzedaży biletów, a np. dla PKP Intercity uruchamianie kasy byłoby przedsięwzięciem nieopłacalnym. 

 Galeria Macieja Gębacza: 

Otwarcie dworca kolei

Fot. Anna Szopińska