cpr Zaskale20GMINA SZAFLARY. Uroczyste rozpoczęcie budowy ciągu pieszo-rowerowego odbyło się obok budynku Szkoły Podstawowej w Zaskalu, w miejscu, gdzie inwestycja ma swój początek.

W wydarzeniu tym wzięli udział m.in. poseł Edward Siarka, starosta nowotarski Krzysztof Faber, wójt gminy Szaflary Rafał Szkaradziński, radni gminy Szaflary, przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg oraz wykonawca inwestycji

25. czerwca br. gmina Szaflary uzyskała zezwolenie na rozpoczęcie długo wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej 1658K na odcinku od przejazdu kolejowo–drogowego w ciągu ulicy Kolejowej w Szaflarach do Szkoły Podstawowej w Zaskalu, na łącznej długości prawie 1,3 km. Inwestycja ta będzie służyć mieszkańcom do bezpiecznego poruszania się pieszo i rowerem - m.in. do Szkoły Podstawowej w Zaskalu, do Urzędu Gminy, czy te żdo przystanków kolejowych i autobusowych.

Jej przygotowanie było jednak nie lada wyzwaniem, ponieważ w pierwszej kolejności gmina Szaflary musiała przejąć zadanie zarządcy drogi powiatowej, a następnie zmierzyć się m.in. z problemem braku wykonawcy robót i koniecznością spełnienia obwarowań związanych z uzyskanym dofinansowaniem. Postępowanie przetargowe dla wyłonienia wykonawcy było ogłaszane aż pięciokrotnie w latach 2018 - 2019. Finalnie, pozytywne rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 21. lutego ubiegłego roku.

Inwestycja jest prowadzona w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, przewidującym opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych przez jednego wykonawcę, co pozwala na znaczne przyspieszenie fazy realizacji. W ramach zadania zostanie wybudowany lewostronny ciąg pieszo–rowerowy o szerokości 3,5 m oraz poszerzona jezdnia (do szerokości 6 m) wraz z wykonaniem żwirowych poboczy, odwodnienia drogowego i przebudową sieci uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją.

Całkowita wartość zadania wynosi 3 749 040,00 zł brutto, z czego 1 134 242,55 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, uzyskanych w ramach wspólnego projektu Miasta Nowy Targ, Gminy Nowy Targ i Gminy Szaflary pn. „Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary”.

Roboty będą prowadzone przez Firmę Remontowo – Budowlaną Artura Kołacza z nowego Targu, a ich termin zakończenia to 30. kwietnia 2021 r.

Tekst: Wioleta Pawlak, opr. r/

Fot. Natalia Romasz