fr sidelkoSPYTKOWICE. Nowy parking, przebudowana szkoła nr 2, ocieplony budynek szkoły nr 3 to tylko niektóre z inwestycji, które zakończono już na terenie gminy. Ruszyła także już budowa ujęcia wody i wodociągu, inwestycji oczekiwanej i wręcz niezbędnej. Jak wszystko pójdzie dobrze jest szansa na nowe przedszkole.

Parking wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych obok centrum kultury jest już gotowy. – Rozliczamy zadanie i odbieramy – mówi wójt Franciszek Sidełko. Dodaje, że kosztował on ponad 100 tysięcy złotych.

- Skończyliśmy też prace związane z przebudową Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach Dolnych. W tej dawnej tysiąclatce prowadziliśmy prace remontowe i nadbudowę – mówi wójt Franciszek Sidełko. Dzięki temu udało się wygospodarować dodatkowe miejsce dla 6-latków. Z kolei budynek Szkoły Podstawowej nr 3 na Formozie został ocieplony w ramach termoizolacji. – Dotacja na to zadanie pochodzi z WFOŚiGW – wyjaśnia wójt Franciszek Sidełko.

Ruszyła też już budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej do kilku budynków użyteczności publicznej. Inwestycja ma kosztować około 600 tysięcy złotych. – Chcemy ją zakończyć za około 1 miesiąc do 1,5 miesiąca – mówi wójt. Dodaje, że to zadanie jest z kolei robione za pożyczkę z WFOŚiGW w Krakowie.
Zakończyła się też renowacja zabytkowej kapliczki Fundacji Macieja Komperdy. – Gmina już zapłaciła za jej renowację –zapewnia wójt Franciszek Sidełko. Tutaj pisaliśmy o kapliczce.

Ruszają jednak już nowe inwestycje. Będzie wykonywana droga gminna tzw. „do woźnej drogi". Wartość szacunkowa inwestycji to około 400 tysięcy złotych. Lada moment zostanie też rozstrzygnięty przetarg na budowę przedszkola w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.