Gmach Sokoła Fot. Anna SzopińskaPOWIAT NOWOTARSKI. W tym i w przyszłym roku powiat nowotarski wykona docieplenia i wymieni lub odremontuje systemy grzewcze w czterech swoich placówkach oświatowych i jedynym obiekcie przeznaczonym na docelową siedzibę starostwa. Inwestycje i remonty są możliwe dzięki programowi o wartości 6 milionów zł. Ok. 2 milionów w tej kwocie stanowi dotacja uzyskana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Najkosztowniejsze (ponad 2 miliony 356 tysięcy zł) będą prace zaplanowane na ten i przyszły rok w nowotarskiej Bursie Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego. W potężnym budynku, przystosowywanym już pod docelową siedzibę powiatowej władzy, wymienić trzeba prawie 300 grzejników i zaworów termostatycznych.
- Od nowego sezonu budynek będzie już ogrzewała nowa kotłownia gazowa – zapowiada starosta Krzysztof Faber. Tym samym w centrum miasta zniknie emitor sadzy i dymu z 250 ton węgla lub koksu spalanych rocznie.
W przyszłym roku Bursę czeka ocieplenie stropu nad poddaszem i ścian zewnętrznych oraz wymiana stolarki okiennej.

Przeszło półtora miliona pochłonie termomodernizacja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1. Do wymiany jest ponad 280 grzejników i zaworów, a nową kotłownię (za 1 milion 120 tys. zł) wykonano już w zeszłym roku. Podobnie jak w Bursie, docieplane będą ściany zewnętrzne, wymieniane okna i drzwi (także w piwnicach).

Nową kotłownię na gaz zyska również budynek Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Targu, czyli popularny „Sokół". Prace, podczas których wymieniane będą grzejniki, ocieplane ściany zewnętrzne i strop, oszacowano a bez mała 700 tys. zł. Zniknięcie kolejnego dużego emitora uwolni centrum miasta od sporej ilości dymu, pyłu i sadzy.
Kolejnym obiektem podanym termomodernizacji – choć dopiero w pierwszej ołowie przyszłego roku – będzie Zespół Szkół w Jabłonce. Ponieważ nie ma tam gazu, nowa kotłownia będzie węglowa, ale znacznie nowocześniejsza. Wymiana instalacji c.o. i stolarki oraz docieplenia kosztować mają w sumie ponad 840 tys. zł.
W nowotarskim Zespole Szkół Ekonomicznych nowa kotłownia na gaz działa od ubiegłego roku. Pozostaje tam – do jesieni – ocieplić strop i ściany. Objęte programem roboty w tej placówce to koszt prawie 430 tys. zł.

Docelowa siedziba starostwa Fot. Anna SzopińskaProekologiczne inwestycje zasilone 2 milionami z NFOŚ powinny też dać wymierny efekt zmniejszenia zużycia energii.