Jeszcze bezpiecznie Fot. Anna SzopińskaPOWIAT NOWOTARSKI. Komenda Powiatowa PSP w Nowym Targu do godz. 14 nie odnotowała żadnych zgłoszeń z terenu powiatu o konieczności pompowań w związku z trwającymi od wczoraj intensywnymi opadami.

PrognozyPomiędzy wałem a brzegiem... Fot. Anna Szopińska na resztę ...zaczęły się tworzyć rozlewiska Fot. Anna Szopińskadnia i dzień następny były już bardziej optymistyczne, ale deszcz - momentami ulewny - nie ustawał. Nowotarski stadion letni przy parku, leżący poniżej poziomu Czarnego Dunajca, nie był podtopiony. Sprawdza się więc wykonane podczas jego gruntownej modernizacji odwodnienie. Jedynie na brzegach zmętniałego potoku, w rejonie Ibisora, pomiędzy wałem a brzegiem, wytworzyły się rozlewiska.
Miała natomiast powiatowa straż zgłoszenia o występujących na krótkich odcinkach plamach substancji ropopochodnych, które wywoływały niebezpieczną śliskość jezdni. To zjawisko było powodowane wypieraniem resztek benzyny i olejów przez podnoszące się lustro wód podskórnych.