Ten obiekt zaniepokoił... Fot. Anna SzopińskaNOWY TARG. Duży niepokój nowotarżan śledzących postępy prac przy rewitalizacji parku wzbudził pokaźny gabaryt nowo wybudowanego obiektu, który uznali za planowany szalet – w proporcjach bynajmniej nie stosownych do wielkości całego zielonego obszaru...

- Ludzie niepotrzebnie wpadają w panikę, bo to nie jest wielki szalet – uspokaja wiceburmistrz Jan Kolasa. Projekt był upubliczniony i każdy może to sprawdzić. Powstaje tam budynek gospodarczy, w którym będzie się mieścić czynna latem kawiarenka. Będzie tam także pomieszczenie gospodarcze i ogólnodostępne szalety, ale zajmujące niewielką część tego obiektu.Najgorsze roboty ziemne - wykonane Fot. Anna Szopińska

Wykonawca prac w parku, czyli starosądecka firma ParkM, stara się teraz nadrobić ubiegłoroczne opóźnienia, bo do jesieni przebudowa parkowego terenu ma być zakończona. Z najgorszymi robotami ziemnymi już się uporała, teraz trwają prace przy fontannie. Na głównej osi parku (patrząc od strony ulicy Parkowej) wyłoniła się już altana, przy której – podobnie, jak na całym obszarze - trzeba będzie wykonać jeszcze wiele drobnych prac. Wykonawca obiecuje, że zmieści się w terminie, ale wiele zależy teraz od pogody.