Przy kierownicy - tablet Fot. Anna Szopińska Teraz nie maU góry - LIFENET Fot. Anna Szopińska już możliwości dokonywania zmian na kartach – w każdej chwili, nawet w Krakowie, można stwierdzić, kiedy zgłoszenie wyszło, kto je przyjął, kiedy karetka wyjechała i przyjechała oraz gdzie się w danej chwili znajduje.

W skali województwa na zintegrowany system wydano prawie 15 miliona zł, a 13,1 miliona zł w tej kwocie to środki unijne. Wartość sprzętu, którym wyposażył karetki Podhalański Szpital przekracza 640 tys. zł. Pieniądze pochodzące z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przyznano dla małopolskich stacji pogotowia w ramach działania Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Do tego dochodzi jeszcze jedna techniczna nowość, nieoceniona w niesieniu pomocy pacjentom kardiologicznym. Końcem kwietnia karetki „S" z Nowego Targu i Limanowej zostały podłączone do systemu LIFENET. Działanie systemu polega na tym, że zespół pogotowia ratunkowego wykonuje chorej osobie EKG, a następnie - z pomocą modemu podłączonego do defibrylatora - przesyła ten zapis do Medycznej Stacji Odbiorczej w szpitalu. Tam dyżurujący w pracowni hemodynamicznej kardiolog ocenia kondycję pacjenta i podejmuje decyzję o tym, gdzie powinien on trafić. Chorzy wymagający szybkiej interwencji kierowani są bezpośrednio na angioplastykę - ratujący życie zabieg poszerzenia zwężonych lub zatkanych naczyń krwionośnych serca, do specjalistycznego ośrodka, bez konieczności wykonywania dodatkowych badań w szpitalu rejonowym. A ośrodek specjalistyczny, otrzymując z wyprzedzeniem szczegółowe informacje o stanie pacjenta, jest w stanie lepiej się przygotować na jego przyjęcie.

System powitany z uznaniem przez kardiologów i specjalistów medycyny ratunkowej, bez wątpienia pozwala nieść szybszą i skuteczniejszą pomoc osobom zagrożonym zawałem serca. Zwiększa ich szanse na przeżycie, skraca rehabilitację.

W tym całodobowym systemie pracuje już 70 Medycznych Stacji Odbiorczych we wszystkich województwach i ich liczba wciąż rośnie.