PZD1518POWIAT NOWOTARSKI. Afera korupcyjna w Powiatowym Zarządzie Dróg zatacza coraz szersze kręgi. Efekt postępowania, które decyzją Prokuratora Krajowego zostało przedłużone już po raz drugi – tym razem z końca grudnia do końca marca przyszłego roku – to zatrzymanie pod zarzutem wręczania sowitych łapówek kolejnego przedsiębiorcy z branży drogowej.

Józef K. – piętnasty zatrzymany w sprawie PZD – był przesłuchiwany w krakowskiej Prokuraturze Regionalnej. Postawiono mu tam zarzuty popełnienia 19 przestępstw polegających na wręczeniu urzędnikom Powiatowego Zarządu Dróg korzyści majątkowych w łącznej kwocie 120 tys. zł. Czyny te miały miejsce w latach 2011 – 2017.

Jak informuje pani prokurator Elżbieta Potoczek-Bara - rzeczniczka Prokuratury Regionalnej, Józef K. przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Prokurator zdecydował się na zastosowanie wobec niego nieizolacyjnych środków zapobiegawczych w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz dozoru policyjnego. 100-tysięczna wysokość poręczenia majątkowego jest bliska sumie wręczonych łapówek. Niezależnie od tego prokurator zdecydował o zajęciu mienia podejrzanego o wartości 120 tys. zł, na poczet grożących mu kar majątkowych.

Jak widać, prowadzone śledztwo szybko rozszerza krąg osób stojących pod zarzutami wręczania lub przyjmowania bonusów za zlecenia robót. Zakres czynności procesowych nie może być jednak upubliczniony ze względu na dobro postępowania. Korupcyjna afera rozwijała się w kontaktach między urzędnikami PZD a przedstawicielami firm wykonawczych. Suma łapówek, które są przedmiotem dochodzenia, przekroczyła już znacznie 1,5 miliona zł.