1 328221

Rusza kampania „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”. W ramach akcji kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić oświetlenie w swoim samochodzie.

Udział w kampanii zadeklarowały stacje kontroli pojazdów funkcjonujące pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego oraz zrzeszonych w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów.

Na terenie miasta Nowy Targ zadeklarowała swój udział stacja kontroli pojazdów MOTO SERWIS WORWA znajdująca się na ulicy Szaflarskiej pod numerem 152.

Na terenie Rabki-Zdrój zadeklarowała swój udział stacja kontroli pojazdów FAST-FIX Speed car na ulicy Podhalańskiej 4.

Sprawdzenia świateł na stacjach będą wykonywane w dniach 26 października oraz 16 i 23 listopada br.

Aplikacja Yanosik doprowadzi ich do najbliższej stacji kontroli pojazdów wspierających kampanię. Akcja będzie też promowana poprzez emisję spotu na ekranach firmy Screen Network, co umożliwi dotarcie do jeszcze szerszej grupy uczestników ruchu drogowego.

Do dnia 15 grudnia br. będą prowadzone przez Policję działania kontrolno-prewencyjne ukierunkowane na zwracanie szczególnej uwagi podczas kontroli drogowych na oświetlenie pojazdu.

Główne cele kampanii:

- wyeliminowanie z ruchu maksymalnej liczby pojazdów z niesprawnym lub niezgodnym z warunkami technicznymi oświetleniem,
- stworzenie możliwości przeprowadzenia bezpłatnych kontroli oświetlenia na stacjach diagnostycznych – poza terminem badania technicznego,
- zwrócenie uwagi na występujące w okresie jesienno – zimowym zagrożenia związane z uczestnictwem w ruchu drogowym pojazdów z niesprawnym lub nieprawidłowym oświetleniem,
- propagowanie zasady „widzieć i być widocznym” w relacjach pieszy – kierujący pojazdem (m.in. promowanie używania przez pieszych elementów odblaskowych) oraz kierujący-pieszy (obserwowanie drogi i jej otoczenia).

Jesień i zima to pory roku szczególnie wymagające i trudne dla wszystkich użytkowników dróg. Zmieniające się warunki atmosferyczne, padający deszcz i śnieg, szybko zapadający zmierzch powoduj, że na drogach robi się niebezpiecznie. Sprawne i prawidłowo wyregulowane światła pozwalają kierującemu pojazdem wcześniej dostrzec przeszkodę, bądź pieszego poruszającego się jezdnią lub poboczem. Jeśli oświetlenie pojazdu jest wadliwe to w złych warunkach atmosferycznych i przy niedostatecznej widoczności wzrasta prawdopodobieństwo wypadku drogowego. Wszelkie nieprawidłowości w oświetleniu pojazdu mogą skutkować niedostatecznym oświetleniem drogi i jej poszczególnych części, albo prowadzić do oślepienia innych uczestników ruchu drogowego.