PZDsuski19POWIAT NOWOTARSKI. W tym miesiącu zostały zatrzymane i przesłuchane w charakterze podejrzanych dwie kolejne osoby zwiane z aferą korupcyjną w Powiatowym zarządzie Dróg. Jedna z nich to przedsiębiorca z powiatu suskiego.

Jest on podejrzany o to, że dwukrotnie wręczył łapówkę w kwocie 15.000 zł oraz obiecał wręczyć kolejne 5.000 zł innemu podejrzanemu. Ten drugi – również mieszkaniec powiatu suskiego, wtedy członek kierownictwa PZD – stoi pod zarzutem  udzielenia pomocy (pośrednictwa) w udzieleniu pierwszej łapówki w kwocie 10.000 zł, w roku 2015. Zdarzenia te miały miejsce w roku 2015 i 2017.

Jak informuje prok. Zbigniew Gabryś, naczelnik Wydziału Organizacyjno-Sądowego Prokuratury Regionalnej w Krakowie, obaj podejrzani pozostają na wolności. Pierwszy za poręczeniem majątkowym w kwocie 40.000 zł, a drugi - za kaucją w kwocie 20.000 zł. Obaj mają także orzeczony dozór policyjny. 

Ze względu na nowe fakty i konieczne do przeprowadzenia czynności procesowe, śledztwo w tej sprawie zostało – decyzją Prokuratury Krajowej - przedłużone do 28. lutego 2020. Do końca bieżącego roku może się ono jednak zakończyć częściowym aktem oskarżenia.

Po zatrzymaniach mieszkańców powiatu suskiego liczba podejrzanych w tej rozwojowej sprawie powiększyła się do 23, a łączna kwota wręczonych łapówek – do ponad 2 milionów 330 tysięcy zł.