TYLMANOWA. Przechwytywanie1TYLMANOWA. Otrzymujemy liczne informacje dotyczące ważnych, w skali kraju lub dużych regionów inwestycji. To dobrze, ale dla mniejszych społeczności najważniejsze są te, które mają służyć ludziom tu i teraz. Taką inwestycją jest ukończona właśnie regulacja Potoku Klępowskiego. Uroczyste otwarcie będzie miało miejsce  23 kwietnia 2019 r. o godzinie  10.00  w Tylmanowej.  W uroczystości wezmą udział przedstawiciele władz gminych i powiatowych, zaproszeni goście oraz miejscowa ludność. Ze swej strony zachęcamy do licznego udziału w uroczystym otwarciu.