z24037515QJan Pawel II W najbliższym czasie będziemy obchodzić dwie ważne rocznice, 98 rocznicę urodzin Jana Pawła II i 40 rocznicę jego pierwszej, jako Papieża, pielgrzymki do Polski, w czasie której odwiedził także Nowy Targ 8 czerwca 1979 roku.
                        Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920r w Wadowicach, a zmarł 2 kwietnia 2005r w Watykanie. Urodził się w skromnej rodzinie w prowincjonalnym miasteczku, a zmarł jako jeden z najbardziej znanych, a może nawet najbardziej znany człowiek we współczesnym świecie. 
                      Jan Paweł II to nie tylko wybitny Papież, ale także znany teolog i filozof, poeta i dramaturg, pracownik naukowy i dydaktyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zręczny dyplomata, którego wysiłkom Polska i inne kraje tzw. bloku wschodniego w ogromnym stopniu zawdzięczają swoją niepodległość. To człowiek, który kochał ludzi a oni odpłacali mu taką samą miłością. Najlepiej świadczy o tym fakt, że tuż po jego śmierci na placu św. Piotra rozległ się okrzyk "santo subito", powtarzany przez wiernych na całym świecie. 
                        Nie da się krótko streścić bogatej biografii Papieża- Polaka, ale może warto przypomnieć, że jego dzieciństwo upłynęło najpierw w cieniu śmierci matki, a później starszego brata, że samotnie wychowywał go ojciec, którego stracił mając 21 lat.
                       Jego młodość przypadła w dodatku na tragiczne lata okupacji niemieckiej. Wojna przerwała jego studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracował jako robotnik w kamieniołomie i fabryce sody, borykał się, jak inni, z biedą, a mimo to próbował z powodzeniem swych sił w działającym w podziemiu Teatrze Rapsodycznym i, co najważniejsze, podjął studia w Krakowskim Seminarium Duchownym działającym w konspiracji. Sakrament kapłaństwa otrzymał 1 listopada 1946r. 
                         Już dwa tygodnie później wyjechał na studia teologiczne do Rzymu, skąd, jak sam pisze w ,,Autobiografii" ,,Wywoziłem stamtąd nie tylko pewną sumę wykształcenia teologicznego, ale także ugruntowanie mojego kapłaństwa i pogłębienie mojej wizji kościoła" 
                         Po ukończeniu Papieskiego Uniwersytetu Angelikum powrócił do kraju i przez rok był wikariuszem wiejskiej parafii w Niegowici. Po roku został przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie. Tutaj prowadził intensywną prace z młodzieżą akademicką, której nie przerwał nawet wówczas, gdy został biskupem, a trzeba pamiętać, że było to w czasach komunizmu, gdy trwała ostra walka o dusze młodych ludzi. Karol Wojtyła zdobywał te dusze nie tylko dla Kościoła, ale także dla Polski. Sam wielki patriota, szczepił w młodych umysłach  miłość do Ojczyzny i narodu. 
                         Poświęcono Janowi Pawłowi II wiele filmów,  naukowych opracowań, biografii i wspomnień, ale aby poznać głębię jego umysłu i charakteru trzeba sięgnąć do jego licznych dzieł: prac naukowych, encyklik, adhortacji papieskich, homilii a nawet twórczości literackiej. Dopiero wówczas można poznać i zrozumieć prawdziwą wielkość tego, który będąc Papieżem był także wyjątkowym człowiekiem. 
                        Zachęcamy także gorąco do licznego udziału w uroczystościach związanych z pobytem Jana Pawła II na Podhalu w czasie jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny. 
                      Niech to będzie wyraz naszej miłości do Ojca Świętego  i szacunku dla tego, który będąc wielkim sam o sobie powiedział ,,czuję się mały w rękach wielkiego Boga" (fragment z listu Jana Pawła II do ojca Leona Knabita.) 
                     Już w sobotę, czyli 18 maja będzie miała miejsce Majówka Szlakami św.Jana Pawła II. Szczegóły na zamieszczonym plakacie.
IMG 8517