gaweda historyczna smallSZCZAWNICA. W poniedziałek 1 lipca o godz. 13 w Muzeum Uzdrowiska w Szczawnicy odbędzie się gawęda historyczna „Powstanie 1863. Temat to czy przedmiot?". Spotkanie połączono z wernisażem wystawy pt. „Zapominani bohaterowie Powstania styczniowego w Galicji".

W tym roku obchodziliśmy 150. rocznicę powstania styczniowego. Z tej okazji w naszym województwie realizowany jest projekt edukacyjny "Echa powstania styczniowego w Małopolsce - ludzie i miejsca. Zapomniani bohaterowie z Galicji". Jego celem jest upamiętnienie tego wydarzenia, szerzenie wiedzy historycznej oraz ukazanie losów społeczeństwa polskiego pod zaborami. Dzięki temu zostanie zaprezentowany wkład galicyjskiej ludności w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości.

W ramach programu edukacyjnego zaplanowano wykłady, konkursy oraz wystawy. Najbliższe wydarzenie to gawęda historyczna pt. „Powstanie 1863. Temat to czy przedmiot?", podczas której wystąpią:
mgr Wacław Polakiewicz (Muzeum Tatrzańskie)
mgr Jadwiga Jurkowska (PTH, ZNP, Biblioteka Pedagogiczna w Nowym Targu)
mgr Szczepan Kowalski (PTH, Biblioteka Pedagogiczna w Nowym Targu)
mgr Robert Piszcz (ZNP)

Gawęda historyczna oraz wernisaż realizowane są w ramach Projektu edukacyjnego pn. „Echa powstania styczniowego w Małopolsce - ludzie i miejsca", który został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Patriotyzm Jutra".

Organizatorami projektu edukacyjnego jest Forum Małopolskich Oddziałów Polskiego Towarzystwa Historycznego. Honorowy patronat objęli: Marszałek Senatu RP, Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu, Muzeum Uzdrowiska w Szczawnicy, Fundacja Andrzeja Mańkowskiego serdecznie zapraszają.