>

tuba 2286861 1920

MAŁOPOLSKA. Wsparcie rozwoju i promocji twórczości orkiestr dętych z terenu województwa – to cel dwóch nowych konkursów ogłoszonych przez zarząd Małopolski. Na realizację zadań wybranych w ramach konkursów przeznaczono łącznie 450 tysięcy złotych. Wnioski można składać tylko do końca lipca. Pierwszy z konkursów - „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019” - skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów uprawnionych do udziału w otwartych  ofert określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o  i o wolontariacie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

IMG r 1NOWY TARG. W dniu 25 lipca 2019 roku odbyła się X Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego. Po przyjęciu protokołu z IX sesji oraz przedstawieniu sprawozdania z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym, przyjęte zostały uchwały dotyczące budżetu powiatu i zmiany wieloletniej prognozy finansowej, które zaprezentowała Joanna Gronkowska Skarbnik Powiatu Nowotarskiego. Następnie została przedstawiona uchwała w sprawie ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu nowotarskiego, którą omówiła Marta Skawska Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty. Dyrektor poinformowała, iż na terenie powiatu nowotarskiego znajduje się 13 ogólnokształcących szkół ponadpodstawowych, 19 szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe, 3 specjalne szkoły podstawowe, oraz 6 specjalnych szkół ponadpodstawowych. Kolejny temat dotyczył ustalenia rozkładu pracy aptek w Powiecie Nowotarskim w 2019 roku. Cecylia Nowak Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa poinformowała, iż ze względu na zawieszenie działalności apteki „Zdrowe ceny” znajdującej się w Rabce-Zdroju, w miejsce tej apteki będą działały apteki: „Apteka” na ul. Długiej oraz „Centrum” na ul. Rynek, znajdujące się w Nowym Targu, które pełnią dyżury całodobowe. Następnie przedstawiono kwestie związane z udzieleniem pomocy finansowej na rzecz Gminy Miasta Nowy Targ, a dokładnie dofinansowaniem modernizacji strzelnicy sportowej Ligi Obrony Kraju w Nowym Targu. W związku w tym, iż obiekt jest własnością Miasta Nowy Targ możliwe było przekazanie dotacji na rzecz samorządu miejskiego. Strzelnica jest ważnym obiektem, pozwalającym uprawiać strzelectwo sportowe oraz jedynym na Podhalu miejscem szkolenia funkcjonariuszy policji, wojska i straży granicznej. W związku z tym podjęto decyzję o wsparciu finansowym modernizacji tej strzelnicy poprzez zakup i montaż monitoringu i systemu podglądu tarcz strzeleckich na stanowiskach karabinkowych. W dalszej części posiedzenia Marek Wierzba Dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu przedstawił problemy związane z funkcjonowaniem oddziału położniczo-ginekologicznego wynikające z braku lekarzy na rynku pracy. Dodatkowo część pracowników oddziału złożyła wypowiedzenia domagając się podwyżek płac i zmian w systemie pracy. Dyrektor prowadzi z nimi negocjacje licząc, że dobro pacjentek weźmie górę i praca oddziału nie zostanie zakłócona. W ostatnim punkcie spotkania Tomasz Moskalik Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu omówił problemy dotyczące II etapu modernizacji połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych, związane ze wzrostem cen na rynku budowlanym, który dotyczy również budownictwa drogowego. Etap II obejmuje zadania takie jak: budowa jezdni, chodnika i pasa rowerowego, wykonanie korpusu drogi, budowa nowych przejść dla pieszych i dostosowanie oświetlenia, oraz umiejscowienie gazociągu, które mają być wykonane w okolicach miejscowości Szczawnica oraz Krościenko nad Dunajcem.  

Pierwotnie koszty realizacji projektu na etapie składania wniosku o dofinansowanie wynosiły 13 131 889,48 zł. Współpracujące Gminy zadeklarowały swój wkład: Gmina Krościenko n/D na kwotę 400 000,00 zł oraz Miasto i Gmina Szczawnica 487 500,00 zł. Obecnie wartość projektu na podstawie aktualnych cen wynosi 27 162 363, 94 zł. 5 247 141,99 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Dyrektor zaproponował współpracującym Gminom rozważenie zwiększenia dofinansowania na realizację przedsięwzięcia. W przypadku gdy Gminy nie zgodzą się na zwiększenie dofinansowania, drugim rozwiązaniem będzie zwiększenie środków własnych Powiatu Nowotarskiego w kwocie 4 578 000,00 zł. Nie bierze się pod uwagę wycofania się z projektu, gdyż Partner Wiodący tj. Sprava a udrzba ciest Presovskeho samospravneho kraja rozpoczął już procedury przetargowe związane z projektem, a Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie jest w trakcie prowadzenia robót budowlanych na swoim odcinku drogi.

IMG r7752IMGdfds r 1IMGr 8008
Inf Agata Śmiałkowska

 
 
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

wycieczka emeryci 2019RABA WYŻNA. W Polskim społeczeństwie wzrasta poczucie odpowiedzialności za komfort życia seniorów. 

Pdejmowane są liczne inicjatywy mające wspierać aktywność społeczną, kulturową i fizyczna tej grupy. Podhale także podejmuje coraz ciekawsze inicjatywy , których celem jest podniesienie jakości życia osób starszych. Jedną z form takiego dzialania była ciekawa wycieczka dofinansowana ze środków Gminy Raba Wyżna pod hasłem „Bieszczady jakich nie znają seniorzy z Raby Wyżnej”.

Było to interesujące połączenie wycieczki krajoznawczej z pielgrzymką, której duchowym opiekunem był ks.prałat  Antoni Zuziak.

Czas spędzony od 1.07-3.07 to okres pełen intensywnych przeżyć i moment oderwania od trosk codziennego życia.

Gratulujemy pomysłodawcy i uczestnikom.

Zapraszamy do galerii z wycieczko-pielgrzymki:

https://photos.google.com/share/AF1QipNYghStJVTWlEu93yKdPBwniIxPSAzePEI8FuL4X3uXTw9_wZPIKUMigatV7lu6AQ/photo/AF1QipMlOtMj9-4PRG2rrU-2bHJCcibn1nygpc0sWHvq?key=OGVZcTdGelk0VGU4Uk9pYnhzVXo5Tk9maGtRa3hR

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Partnerzy

mbludzm pl m

fottboll

 

TV Podhale

logonaszkasprowy

Galeria

ministerstwo fundusz logo

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

  Kontakt | Polityka prywatności

© 2018 Podhale Nasz Dom