>

IMG 3575 tak2 sesjaNOWY TARG. W dniu 28 marca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu odbyła się VI Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego. Po przyjęciu protokołu z V sesji Rady Powiatu Nowotarskiego oraz sprawozdaniu z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym Skarbnik Powiatu Nowotarskiego Joanna Gronkowska zaprezentowała projekty zmian w uchwale budżetowej, a następnie uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Kredyt zostanie zaciągnięty na kwotę 27 mln złotych i będzie przeznaczony na m.in. spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3 mln złotych i sfinansowanie deficytu, którego kwota wynosi 24 mln złotych. Okres spłaty jest zaplanowany na okres od stycznia 2021 do grudnia 2028 roku. Zadłużenie powiatu jest związane z prowadzeniem aktywnej działalności inwestycyjnej - przebudową dróg publicznych i dostosowaniem placówek do warunków określonych przez reformę edukacji.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna