Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

5 milionów złotych dla Szczawnicy

Dnia: poniedziałek 16 maja 2022, Autor: Maciej Zubek

Miasto i Gmina Szczawnica uzyskało dofinansowanie w wysokości 4.900.000,00 zł na rewitalizację centrum uzdrowiska Szczawnica w ramach poprawy infrastruktury i rewitalizacji miasta.

Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 5.000.000,00 zł, z uwzględnieniem wkładu własnego w wysokości 2%, tj., 100.000,00 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 30.11.2024 r.

Inwestycja polegać ma na modernizacji ciągów komunikacyjnych w tym pieszych i samochodowych, stworzenie infrastruktury do obsługi transportu zbiorowego oraz poprawę walorów estetycznych poprzez przebudowę obiektów architektury miejskiej w tym obszarze w tym również fontanny na Placu Dietla.

W ramach inwestycji planuje się przebudowę ciągu pieszego wzdłuż ulicy Zdrojowej oraz samej ulicy jak również dojścia do kościoła parafialnego od strony tej ulicy. Roboty polegać będą wykonaniu robót rozbiórkowych nawierzchni betonowych – kostka brukowa, uzupełnieniu warstw podbudowy, ułożeniu nowych obrzeży i krawężników, ułożeniu nowej kostki brukowej, montaż elementów małej architektury.

Przebudowa schodów polegać będzie również na dostosowaniu ich do potrzeb dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia wykonana w ciągu komunikacyjnym z betonu płukanego podlegać będzie tylko pracom remontowym typu – piaskowanie, groszkowanie. Poza tym na początku ulicy Zdrojowej planuje się realizację przystanku dla autobusów, busów i taksówek w miejscu istniejącego parkingu, a zakres robót obejmuje roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, uzupełnienie podbudowy, wykonanie nawierzchni asfaltowej, budowa miejsc i zadaszeń dla pasażerów, budowa szaletów publicznych.

źródło: UM Szczawnica

No Comment.

Reklama

Partnerzy