Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Awanse zawodowe nauczycieli mianowanych z Powiatu Nowotarskiego

Dnia: czwartek 1 września 2022, Autor: Maciej Zubek

31 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu odbyło się uroczyste wręczenie aktów mianowania nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowotarski.

Do stopnia nauczyciela mianowanego, w wyniku egzaminu, awansowało 11nauczycieli. W uroczystości udział wzięli również dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, w których nowo mianowani nauczyciele są zatrudnieni. Przed odebraniem aktów mianowania, awansowani nauczyciele, w obecności sztandaru Powiatu Nowotarskiego, złożyli uroczyste ślubowanie według następującej roty: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

Akty mianowania wręczali Krzysztof Faber Starosta Nowotarski, Bogusław Waksmundzki Wicestarosta oraz Marta Skawska Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu.

Wszystkim, którzy przystąpili do egzaminów dziękujemy za trud podejmowanej na co dzień pięknej pracy w roli Nauczyciela. Życzymy, aby aktywna i twórcza postawa znajdowała uznanie w oczach uczniów i ich rodziców oraz była źródłem osobistej satysfakcji. Mamy nadzieję, że nigdy nie utracą Państwo entuzjazmu i radości płynącej z wykonywanego zawodu.

Spotkanie zakończyło się wykonaniem wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

Tekst: Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu

No Comment.

Reklama

Partnerzy