Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Budżet na 2022 rok – trudny, deficytowy, ale z 45 milionami na inwestycje i sporym pozyskanym dofinansowaniem

Dnia: wtorek 28 grudnia 2021, Autor: Anna Szopińska

NOWY TARG. Kwota subwencji oświatowej coraz mniej adekwatna do wydatków, rosnące wydatki na wynagrodzenia i energię – to okoliczności, które sprawiają, że nowotarski budżet na przyszły rok będzie trudny i deficytowy. Nie przestaje jednak być proinwestycyjny i cieszą spore kwoty pozyskanych dofinansowań.

– Budżet miasta na 2022 rok jest budżetem deficytowym – ten deficyt wyniesie prawie 16 milionów zł – uprzedzał skarbnik miasta Łukasz Dłubacz. – Planowane dochody to kwota prawie 174 milionów zł, a planowane wydatki – prawie 190 milionów. Deficyt zostanie pokryty kredytem w kwocie 5 milionów zł. Nie ukrywam nadziei, że ten kredyt w przyszłym roku w ogóle uda się nam zdjąć z planu budżetowego. Oczywiście, jeśli będą takie możliwości, bo patrząc na razie na to, co się dzieje, jest dużo niepewności i zachowałbym sporą ostrożność, czekając na rozwój wydarzeń. Chyba, że będzie konieczność realizacji różnego typu inwestycji i będziemy musieli z takiego kredytu skorzystać. Wolne środki przeznaczone na pokrycie tego deficytu to 11 mln zł.

Nadwyżka operacyjna w kocie 2,5 mln zł jest istotnie niższa od takiej pozycji w poprzednich latach. Powodują to zwłaszcza bardzo duże wzrosty kosztów bieżących związanych z wynagrodzeniami oraz zakupem energii. Subwencje oświatowe od wielu lat nie odpowiadają już kosztom ponoszonym przez samorząd.

– Ta subwencja w 2022 roku jest na podobnym poziomie jak w bieżącym roku, a wydatki rosną znacznie bardziej – zaznaczał skarbnik. – Poza tym plan przedstawiony do projektu budżetu dość znacząco odbiega od potrzeb dyrektorów naszych jednostek oświatowych.

Środki z Polskiego Ładu oraz z Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych na budowy i remonty sięgną 14 milionów. Z pieniędzy unijnych miasto spodziewa się 10,5 miliona zł. Połowa inwestycji jest realizowana właśnie z unijnym dofinansowaniem. Kwota planowanych wydatków to prawie 190 milionów zł. Wydatki – w stosunku do pierwotnie zakładanych – wzrosły również dlatego, że część kosztów inwestycyjnych została przeniesiona z 2021 roku na przyszły.

W ramach inwestycji największa pozycja to utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej za prawie 10 milionów – wyliczał skarbnik. – To spore zadanie, koszt 14 – 15 milionów będzie rozłożony na dwa najbliższe lata. Kolejne zadanie – budowa dalszej części ul. Generała Sikorskiego – za ponad 4 miliony 600 tys. zł – planowane jest do ukończenia w 2023 roku.

Przebudowa systemu drogowego – zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu – będzie kosztowała w sumie ok. 17 milionów, z tego ponad 16 milionów to dofinansowanie. Znalazły się też w budżecie środki na duże przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska Na wymianę źródeł ciepła przeznaczonych jest ponad 3 miliony 826 tys. zł, a na modernizację instalacji odnawialnych źródeł energii – 3,5 miliona unijnego dofinansowania. Budowa ul. Parkowej będzie realizowana, jeśli uda się zdobyć dofinansowanie. Modernizacja obiektów Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji to koszt 2 milionów 240 tysięcy, a na to również udało się zdobyć dotację z ministerstwa sportu. W największym zakresie będzie remontowana Miejska Hala Lodowa, ale skorzystają też pływalnia i Hala „Gorce”. Kończona będzie rozbudowa ul. Szuflów. Milion 900 tys. zł – z 400-tysięcznym dofinansowaniem – będzie kosztowała przebudowa przejść dla pieszych w ul. Królowej Jadwigi. Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej jest zadaniem przeniesionym z roku bieżącego na kolejny. Były też działania wyprzedzające: udało się miastu w tym roku spłacić wszystkie raty kredytu, które były zaplanowane na rok 2022.

Przy pytaniach dotyczących projektu budżetu z większą dociekliwością radnej Ewy Pawlikowskiej spotkała się 300-tysięczna kwota przeznaczona na promocję miasta. Radna chciała poznać preliminarz dla imprez i plany dotyczące reklamy w mediach ogólnopolskich.

– My mamy 300 tysięcy i wydatki na promocję od kilku lat oscylują wokół tej sumy – przypominał burmistrz Grzegorz Watycha. – Kwota ta była wielokrotnie kontrolowana i od lupą komisji rewizyjnej, nawet indywidualnie przez radnych analizowana. Przy obsłudze imprez, które są stałymi elementami kalendarza, nie da się wpisać wielkich kampanii promocyjnych, jedynie takie w lokalnych mediach, bo koszty rosną, a kwota jest taka sama. A jeśli chodzi o preliminarz, to należałoby zapytać, co zostało wycięte z planu, który mógłby być realizowany przez wydział kultury. Po nowym roku będziemy się jeszcze zastanawiać, bo na etapie dopinania i „ściskania” wydatków został wycięty bardo istotny wydatek, jakim jest dostosowanie czy też opracowanie nowej strony internetowej.

Nowa postać strony przepisy o dostępie do informacji publicznej, bo dzisiejsza jest już nimi mocno obciążona. A w przypadku cyklicznych imprez – żeby zapewnić ich oczekiwany poziom i większą atrakcyjność, wydział promocji i Miejskie Centrum Kultury będą musiały pozyskać sporo środków od sponsorów.

Budząca największe społeczne zainteresowanie część budżetowego planu to oczywiście wydatki inwestycyjne.

– Inwestycje w 2022 roku planowane są na kwotę 45 milionów tysięcy, w tym na lata 2023 – 24 przewidziano kolejnych 16 milionów – podkreślał przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Luberda. – Są to inwestycje albo już rozpoczęte, albo takie, na które pozyskano dofinansowanie. A pozyskane dofinansowanie już jest w kwocie 38 milionów zł.

Na 21 głosujących radnych tylko dwóch wstrzymało się od podniesienia ręki za budżetowym planem. W nowy rok miasto wejdzie z budżetem uchwalonym odpowiednio wcześniej.  

Fot. Anna Szopińska

No Comment.

Reklama

Partnerzy