Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Gmina apeluje do właścicieli wałęsających się psów

Dnia: wtorek 21 grudnia 2021, Autor: Aneta Opyd

Gmina Czorsztyn apeluje do mieszkańców o zwrócenie uwagi na problem wałęsających się psów i przypomina, że nie są one bezdomne.

„W związku  z interwencjami mieszkańców, że na terenie naszej gminy nadal występuje zjawisko wałęsających się psów, zagrażających bezpieczeństwu życia i zdrowia dzieci oraz innych mieszkańców, zobowiązuje się wszystkich właścicieli do zamykania psów na terenie posesji.

W zdecydowanej większości przypadków zwierzęta mają swoich właścicieli, a pojawiające się tzw. „bezdomne„ psy to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez naszych mieszkańców. Za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel.

Obowiązek ten wynika z przepisów Kodeksu Cywilnego (art.431), z którego wynika, że w przypadku wyrządzenia szkody przez psa, jego właściciel odpowiedzialny jest za jej naprawienie w pełnej wysokości wyrządzonej szkody.

Ponadto zgodnie z art. 77 Kodeksu Wykroczeń „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany”.

W przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat karny na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia”.

Źródło: UG Czorsztyn/ oprac. AO

No Comment.

Reklama

Partnerzy