Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U z 2015r. poz. 1255) z dniem 4 stycznia 2016 roku rozpoczyna funkcjonowanie 8 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego.

OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Lp.  OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJDOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ W CELU OTRZYMANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ   DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ W CELU OTRZYMANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
1. Osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
 • Oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia z pomocy społecznej
 • Pisemne oświadczenie osoby uprawnionej o nie wydaniu wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia złożone udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej
2. Osoba posiadająca Kartę Dużej Rodziny
 • Ważna Karta Dużej Rodziny
 
3. Kombatanci
 • Zaświadczenie   wynikające z ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
4. Weterani
 • Ważna legitymacja weterana lub legitymacja weterana poszkodowanego wynikające z   ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa
 
5. Osoby, które nie ukończyły 26 lat
 • Dokument stwierdzający tożsamość
 
6. Osoby, które ukończyły 65 lat
 • Dokument stwierdzający tożsamość
 
7. Osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.
 • Pisemne oświadczenie osoby uprawnionej o występowaniu co najmniej jednej z   okoliczności uzasadniającej otrzymanie nieodpłatnej pomocy prawnej złożone udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej
 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA UDZIELANA JEST W ZAKRESIE

 • spraw karnych
 • spraw cywilnych
 • spraw rodzinnych
 • spraw administracyjnych
 • ubezpieczenia społecznego
 • prawa pracy
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU NOWOTARSKIEGO

Lp. POMOC PRAWNA UDZIELANA PRZEZ

USYTUOWANIE BUDYNKU

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

1. ADWOKATÓW

Czarny Dunajec

34- 470 Czarny Dunajec

ul. Kamieniec Dolny 55

budynek Ośrodka Zdrowia

Wtorek 13.00 - 18.00
Środa 10.00 - 15.00
Czwartek 10.00 - 15.00
Piątek 10.00 - 15.00
2. ADWOKATÓW

Raba Wyżna

34- 721 Raba Wyżna 41

budynek Urzędu Gminy

Poniedziałek 9.00 - 15.00
Środa 8.00 - 15.00
Piątek 8.00 - 15.00
3. ADWOKATÓW

Łapsze Niżne

34-442 Łapsze Niżne

ul. Jana Pawła II 20

budynek Urzędu Gminy

Poniedziałek 10.00 - 15.00
Wtorek 12.00 - 17.00
Środa 10.00 - 15.00
Czwartek 10.00 - 15.00
4. RADCÓW PRAWNYCH

Maniowy

34- 436 Maniowy

ul. Gorczańska 3

budynek Urzędu Gminy

Poniedziałek 10.00 - 14.00
Wtorek 10.00 - 14.00
Środa 10.00 - 14.00
Czwartek 10.00 - 14.00
Piątek 10.00 - 14.00
5. RADCÓW PRAWNYCH

Nowy Targ

34- 400 Nowy Targ

ul. Bulwarowa 9

budynek Urzędu Gminy

Poniedziałek 10.00 - 14.00
Wtorek 10.00 - 14.00
Środa 10.00 - 14.00
Czwartek 10.00 - 14.00
Piątek 10.00 - 14.00
6. RADCÓW PRAWNYCH

Szczawnica

34- 460 Szczawnica

ul. Szalaya 84

budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej

Poniedziałek 10.00 - 14.00
Wtorek 10.00 - 14.00
Środa 10.00 - 14.00
Czwartek 10.00 - 14.00
Piątek 10.00 - 14.00
7.

PUNKT PROWADZONY PRZEZ FUNDACJĘ POMOCY POSZKODOWANYM „RAZEM” Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

POMOC PRAWNA UDZIELANA PRZEZ: ADWOKATÓW, RADCÓW PRAWNYCH ORAZ MGR PRAWA

Rabka- Zdrój

34- 700 Rabka- Zdrój

ul. Parkowa 2

budynek Urzędu Miejskiego

Poniedziałek 13.00 - 17.00
Wtorek 8.00 - 12.00
Środa 8.00 - 12.00
Czwartek 8.00 - 12.00
Piątek 10.00 - 14.00
8.

PUNKT PROWADZONY PRZEZ FUNDACJĘ POMOCY POSZKODOWANYM „RAZEM” Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

POMOC PRAWNA UDZIELANA PRZEZ: ADWOKATÓW, RADCÓW PRAWNYCH ORAZ MGR PRAWA

Jabłonka

34- 480 Jabłonka

ul. 3-go Maja 1

budynek Urzędu Gminy

Poniedziałek 8.00 - 12.30
Wtorek 8.00 - 15.00
Czwartek 13.30 - 18.00
Piątek 14.00 - 18.00