IMG 7228Od początku kwietnia br. w budynku nowotarskiego MOK-um przy ul. Tysiąclecia 27 (1 piętro pokój 28) rozpoczął swoją działalność Ośrodek Pomocy Osobom Poszkodowanym Przestępstwem prowadzony przez Stowarzyszenia Podhale - Nasz Dom.

Bieżącą działalność Ośrodka współfinansuje Ministerstwo Sprawiedliwości ze środków gromadzonych na Funduszu Sprawiedliwości (www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl)

Do Ośrodka mogą się zgłaszać wszelkie osoby, które zostały pokrzywdzone różnego typu przestępstwami m.in. przeciwko mieniu (kradzież, oszustwo, uszkodzenie mienia), przeciw rodzinie i opiece (znęcanie się, przemoc domowa, uchylanie się od alimentów), przeciwko wolności (groźba karalna, stalking, pozbawienie wolności, handel ludźmi) oraz przeciwko zdrowiu i życiu (uszkodzenia ciała, pobicie, nieumyślne spowodowanie śmierci, zabójstwo).

Kompleksowa oferta Ośrodka skierowana jest  do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz do osób im najbliższych i obejmuje bezpłatną:

 

 

W ramach oferty znajduje się również pomoc materialna mająca na celu łagodzenie skutków przestępstwa. Między innymi są to środki, które mogą być przeznaczone na: zakup leków i materiałów ortopedycznych, czasowe zakwaterowanie i udzielenie schronienia, dopłaty do zobowiązań czynszowych i rachunków za media, dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb osoby niepełnosprawnej, zakup odzieży, żywności, wyposażenia mieszkania i sprzętów AGD.W Ośrodku proponuje się  także bezpłatną pomoc psychologiczną świadkom przestępstw oraz osobom im najbliższym np. w celu uporania się z traumą związaną z uczestniczeniem w dramatycznym zdarzeniu o charakterze przestępstwa.

Na uwagę zasługuje fakt, że Ośrodek jest zlokalizowany w ścisłym centrum Nowego Targu, tuż obok Dworca Autobusowego i CH Dekada, co ułatwia dotarcie osobom przyjezdnym, korzystającym z komunikacji publicznej. W przypadku zakwalifikowania osoby do dalszej, celowej pomocy Ośrodek ma również możliwość refundacji kosztów dojazdu.

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem czynny jest w następujących godzinach:

 

 

Kontakt telefoniczny z Ośrodkiem pod numerem 669 222 900 w godzinach:

 
Więcej informacji na temat pracy nowotarskiego Ośrodka można znaleźć na stronie: http://podhaleregion.pl/index.php/pomoc-pokrzywdzonym . Dodatkowe materiały o realizowanym projekcie pomocowym  (m.in. na temat sieci pomocy pokrzywdzonym przestępstwem, o Funduszu Sprawiedliwości) oraz praktyczny  „Informator Pokrzywdzonego” znajdują się na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl