1 KopiowanieNOWY TARG. Prywatne szkoły Średnie im. prof. Venuleta zawarły z firmą „Wojas” umowę o współpracy. Ta kooperacja producenta słynnej marki z placówką oświatową służy reaktywowaniu kształcenia w zawodzie „obuwnik”. Wychodzi też naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy, służy zapewnieniu młodzieży poszukiwanego zawodu i stabilnego zatrudnienia.

Nowy kierunek utworzony w nowotarskich Szkołach im. prof. Venuleta (ul. Św. Katarzyny 1) zaistnieje od 1. września 2016 r. i zapewni kształcenie na poziomie 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej. Ta edukacyjna oferta adresowana jest do gimnazjalistów, którzy myślą o zdobyciu poszukiwanego fachu i związaniu swojej zawodowej przyszłości z prężnie rozw2ijającą się branżą obuwniczą.

Program nowego kierunku będzie obejmował przedmioty ogólnokształcące i zawodowe. Wypełni też lukę w kształceniu obuwników, jaka powstała po upadłości Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Podhale” i po likwidacji Technikum Skórzanego w Nowym Targu.

Zajęcia praktyczne będą się odbywały w zakładzie „Wojas”, raz tygodniu. Firma zapewni kształcenie praktyczne na bazie zakładu, czyli odpowiednią do liczby uczniów ilość stanowisk wykonywania elementów obuwia, montażu cholewek oraz montażu obuwia.

Trzyletnia nauka zakończy się pisemnym (w Szkole) i praktycznym (w zakładzie pracy) egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie obuwnik. Absolwent otrzyma dyplom i będzie posiadał umiejętności w zakresie:

- przygotowania materiałów oraz opracowania elementów obuwia
- wykonywania operacji montażu cholewek
- wykonywania operacji związanych z montażem i wykańczaniem obuwia.

Z takimi kwalifikacjami wiąże się oczywiście perspektywa szybkiego zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

Czas naboru na nowy, obuwniczy kierunek będzie zwyczajowy – od maja do końca czerwca br. Zainteresowani absolwenci gimnazjów mogą składać podania w sekretariacie Szkół (ul. Św. Katarzyny 1, Nowy Targ), w dniach pracy od godz. 9.00 do 16.00. Potrzebne są tylko: świadectwo ukończenia gimnazjum i wyniki egzaminu gimnazjalnego.