dzotwvenNOWY TARG. Duże zainteresowanie gimnazjalistów wzbudził program Dnia Otwartego w Prywatnych Szkołach Średnich im. prof. Venuleta w Nowym Targu. Przez kilka godzin liczne grupy młodzieży wraz opiekunami przewijały się i przez klasę, w której zorganizowano stanowiska charakteryzujące profile klas mundurowych, i przez szkolną strzelnicę.

Szkoła wyróżniona certyfikatami: „Bezpieczna Szkoła” i „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, współpracująca z jednostkami patronackimi oraz Akademią Obrony Narodowej w Warszawie, zaprezentowała gimnazjalistom multimedialną prezentację (przeplataną dynamicznymi filmikami), która przedstawiła specyfikę szkoły, jak też osiągnięcia uczniów w różnego rodzaju zawodach sportowych i strzeleckich.

Uwagę odwiedzających uczniów zwracała bogata oferta atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych m.in. sztuki walki, treningi z dziedziny survivalu, szkolenia strzeleckie, wspinaczkę skałkową, włącznie z obozem kondycyjno- sprawnościowym, który zwyczajowo rozpoczyna rok szkolny.

Zaciekawienie gimnazjalistów budziły też nawiązane przez Szkołę - przy realizacji programu „Comenius” - kontakty z partnerskimi placówkami z innych krajów. Uczniowie realizują się także artystycznie, biorąc udział w różnych konkursach wokalnych i przygotowując szkolne jasełka. Szkolny wolontariat prowadzi działalność charytatywną w różnych formach.

Podczas Dnia Otwartego zwiedzający mieli okazję porozmawiać z kadetami. Zobaczyli, jak na starszych koleżankach i kolegach leżą mundury szyte na miarę. Na stoiskach zaaranżowanych zgodnie z profilami klas: wojskowym, policyjnym i pożarniczym - gimnazjaliści mogli dotknąć sprzętu, broni, elementów ubioru i ochrony osobistej, używanych podczas zajęć.

Ofertę edukacyjną „Venuleta” w nowym roku szkolnym rozszerzy ważny dla lokalnego rynku pracy kierunek „obuwnik”, tworzony w ramach Zasadniczej Szkoły Zawodowej, z trzyletnim cyklem kształcenia. To z kolei efekt współpracy nawiązanej z firmą WOJAS.

Po oglądnięciu prezentacji, gimnazjaliści mogli przymierzyć się do broni pneumatycznej na szkolnej strzelnicy, pod okiem trenera strzelectwa płka Wiesława Patlewicza. Oddawaniu pierwszego w życiu strzału towarzyszyły nie lada emocje, a niektórzy gimnazjaliści już przejawili smykałkę do tego sportu. Papierową tarczę – dowód celności - każdy brał sobie na pamiątkę.

Dzień Otwarty w "Venulecie"

Fot. z archiwum Szkoły