slubkad16NOWY TARG. Ślubowanie uczniów pierwszych klas mundurowych ma dla nich wagę żołnierskiej przysięgi. Podobną też oprawę zyskuje doroczna uroczystość w Prywatnych Szkołach Średnich im. prof. Venuleta. Nowotarscy kadeci współtworzą 35-tysieczną rzeszę mundurowej młodzieży w Polsce.

Przez kilka lat nauki w klasach o profilu wojskowym, policyjnym i pożarniczym - dojrzewają oni do roli kadry obronności naszego kraju. Poziom ich wyszkolenia i wiedzy ma być gwarantem, że tę rolę spełnią dobrze i godnie. Słowa roty ślubowania wskazują na wartości dla nich podstawowe: honor, godność, sumienność i obowiązek służenia Rzeczypospolitej.

Ślubowanie na szkolny sztandar odbyło się jak zwykle na boisku Gimnazjum Nr 1, przy udziale całej szkolnej społeczności i gości zaproszonych na tę uroczystość: przedstawicieli władz miasta, powiatu, komend powiatowych policji, Straży Pożarnej, Wojskowej Komendy Uzupełnień, Delegatury Kuratorium Oświaty, kombatantów, rodziców, także Ministerstwa Obrony Narodowej. Od 2007 roku nowotarska placówka – jedyna szkoła mundurowa na południe od Krakowa - wpaja nawyki wojskowe i przygotowuje młodych ludzi do służby. Jednocześnie realizuje ich marzenia, krzewi patriotyzm i szacunek do munduru oraz symboli narodowych. Bez uczniów w czarnych i zielonych mundurach trudno już sobie wyobrazić miasto, Podhale i patriotyczne uroczystości. Godnie reprezentują też oni Szkołę i region na różnych zawodach sportowo-obronnych w całej Polsce, zdobywając wysokie miejsca zwłaszcza w strzelectwie sportowym i w zawodach judo.

Doroczna gala, którą prowadził ppłk Wiesław Patlewicz – nauczyciel przysposobienia wojskowego i strzelectwa sportowego, była jednocześnie pożegnaniem uczniów, którzy zakończyli trzyletnią edukację.

Jednostką Patronacką Szkoły jest 5 Batalion Dowodzenia w Rząsce. Tam też odbywają się zajęcia teoretyczno-praktyczne. Nad klasami policyjnymi sprawuje patronat Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu. Uczniami klas pożarniczych opiekuje się Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Zajęcia prowadzą oficerowie obu komend. Od dwóch lat nowotarska kuźnia służb mundurowych szczyci się certyfikatami „Bezpieczna Szkoła” i „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Porozumienie o współpracy wiąże ją z Akademią Obrony Narodowej. Intensywna, wzorowa i owocna jest współpraca Szkoły z Powiatowym Zarządem Ligi Obrony Kraju. Uczestnicząc w unijnych programach, szkoła nawiązała też ciekawe kontakty międzynarodowe. Od lutego Szkoła współpracuje z Wojskowym Ośrodkiem Kondycyjnym w Kościelisku, gdzie uczniowie zdobywają nowe umiejętności pod okiem zawodowych instruktorów wspinaczki ściankowej i nurkowania. Niedawno, w IV przeglądzie musztry paradnej klas mundurowych województwa małopolskiego, reprezentacja „Venuleta” zajęła III miejsce.

Efektownym finałem ślubowania stała się defilada wszystkich klas mundurowych przy dźwiękach „Marsza I Brygady”. Przed publicznością złożoną z rodziców, gości i widzów młodzież prezentowała następnie swoje rozwinięte w Szkole talenty śpiewacze, także umiejętności z zakresu musztry paradnej, sztuk walki, jak i ogólnej sprawności fizycznej. Mini-festiwal piosenki w wykonaniu szkolnej scholi, pokaz wyszkolenia i sprawności ogólnej oraz musztry zespołowej; pokazy sztuk walki i samoobrony, elementów jiu-jitsu i judo – wzbudziły szczery aplauz zgromadzonych na trybunach. A potem było wielkie „spocznij”...

Ślubowanie kadetów 2016

Fot. z archiwum Szkoły